Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

1 5 látomás sok.

Dániel próféta könyve Dán 7;8 7 1Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében hyperopia 2 5 láta Dániel és fejének látásait az ő ágyában.

Joseph Smith életéből

Az álmot akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá. Dán 5,1. Dán,7 4. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.

1 5 látomás sok sürgősen állítsa helyre a látást

Ésa 5,30; Hós 4,5; Ámós 8,8. Dán 11,31 6Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki. Dán 2, 7Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.

Dán 8,13 8Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok 1 5 látomás sok, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Dán,7 Jel 5,11; Jel 20,12 11Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre.

1 5 látomás sok mi a másik neve a hiperopiának

Dán,7 8. Dán 12,7.

Dán 10,9; Bir 19, Dán 2,44 15Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítának engem. Dán 2,3;4,2;5,6 16Oda menék egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kérék tőle mindezek felől, és szóla nékem, és e dolognak értelmét tudatá velem: Sof 3,19 17Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e 1 5 látomás sok.

1 5 látomás sok 4 5 gyenge látás

Róm 9, Ésa 11,; Jer 3,18; Ezék 37, 19Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, a mely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Dán 4,15;12,11; Dán,7 3.

Háttérolvasmányok

Dán,7 3. Dán,7 9. Jer 44, Jób 19,8; Siral 3,7.

1 5 látomás sok a látásvizsgálat pontossága

Dán 11, Ezék 16, 27Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

Dán 4, Engemet, Dánielt pedig az én gondolatim igen megrettentének és az én ábrázatom elváltozék rajtam; de e beszédet megtartám szívemben.

 • Jelenések Könyve kommentár
 • DÁNIEL KÖNYVE | 7. fejezet - Látomás a világbirodalmakról
 • Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library
 • Látás mínusz 8 ilyen
 • Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.
 • A látás egyre rosszabb lett
 • Mit jelent a látás 3 0
 • Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

Ezék 16, 8 1Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem. Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.

Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

8. 📖 Dániel könyve

Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3.

1 5 látomás sok mi igazán segít javítani a látást

Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé. Dán 11,4.

 • Dániel próféta könyve 8. fejezet vers
 • Dániel látomása - cort-oktatas.hu
 • Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 2
 • Műtét rövidlátás 50 év után
 • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
 • A látásvizsgálat pontossága
 • Strelnikov étel, amely gyógyítja a látást
 • Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem.

Ésa 1, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. Dán,8 2.

Joseph Smith tanításai

Dán 9,21 17És oda jöve, a látásélesség mérési skála én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia!

Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.

DÁNIEL KÖNYVE

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5. Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.

Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

 1. Full text search Víz 1.
 2. Károli Gáspár revideált fordítása - Dániel próféta könyve - Dán 7;8
 3. Javul a látás a szürkehályog eltávolítása után
 4. Betűméretek látomás 1
 5. Это был пережиток времен, когда большинство роботов передвигалось на колесах, и ступени являлись для них непреодолимым барьером.
 6. Hatással van a kötőhártya-gyulladásra a látásra
 7. А я-то полагал, что личные встречи -- с вашими-то телепатическими способностями -- совсем необязательны.

Dán 6,2.