“Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom élet, hogy jöjj vissza ezekbe a testekbe.”

A látás minden ereje

Nem sokkal az után, hogy elaludtam Isten egy látást és kijelentést adott nekem. A látás háromszor ismétlődött meg pontosan részletezve Annyira felkavart és megrendített a kijelentés, hogy az teljesen megváltoztatta az egész szemléletmódomat Krisztus testéről és a vég-idők szolgálatáról.

A leghatalmasabb dolog, ami Jézus Krisztus gyülekezetének adatott, hogy egyenesen előre menjen. Annyira nehéz férfiakkal és asszonyokkal megértetni, hogy mi az, amit Isten az Ő népének adni akar az utolsó időkben. Néhány héttel ezelőtt egy levelet kaptam Afrikából, egy Nairobiban élő bennszülött evangélistától. Ez a férfi a feleségével úton volt Tanganyika felé.

Astigmia: a szem egyik fénytörési hibája

Nem tudtak sem írni, sem olvasni, de támogattuk őket több mint két éven keresztül. Amikor bementek Tanganyika területére egy kis falura bukkantak. Az egész falu üres volt, mert pestis pusztított a faluban. Véletlenül bennszülöttekre akadtak, akik sírtak és megkérdezték őket, mi történt? Elmondták nekik, hogy szüleik három nappal azelőtt hirtelen meghaltak. Ők magukra maradtak és félelmükben elbújtak a kunyhóban.

Az evangélista kérte őket, hogy menjenek velük, de visszautasították őket. Féltek elmenni. A bennszülött férfi és felesége bementek abba a kis kunyhóba, ahol a férfi és a felesége három nappal azelőtt meghaltak.

Aki helyreállította a látásértékeléseket

Isten szelleme és ereje bejött ezeknek az rövidlátás bal szeme az életébe. Számunkra ez különösnek és csodálatosnak tűnhet, azonban ez a kezdete az utolsó idős szolgálatoknak.

  1. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus Korábban normális látású személyek éves koruk körül veszik észre, hogy olvasáskor, közeli munka végzésekor szemük nem tud a megfelelő távolsághoz alkalmazkodni, sőt közelre nézéskor gyakran fejfájás is fellép.
  2. Amikor közelre nem lát - HáziPatika
  3. Természetes, hogy korral romlik a látásunk? - HáziPatika
  4. Higany a látáshoz
  5. Ha a két tengely merőleges egymásra, akkor az astigmia "szabályos".
  6. Aki helyreállította magát
  7. Szemfájdalom homályos látás

Isten a senkiket, az ismeretleneket és jelentékteleneket fogja használni. Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Az nem csupán egy korai és egy késői eső lesz, hanem ezekben az utolsó napokban Isten az Ő embereinek ereje kettős mértékét fogja adni! Miután elaludtam egy látás vált ásítás és látás számomra. Hirtelen nagyon távol találtam magam.

A látás részletesen

Nem tudtam hol voltam. Lenéztem a földre. Hirtelen az egész föld megjelent a szemem előtt. Minden nemzet, minden faj, minden nyelv elém került keletről, nyugatról, északról és délről.

A szem természetes öregedése

Felismertem minden országot és sok benne lévő várost. Féltem és remegtem, amikor észrevettem egy hatalmas jelenséget magam előtt. Abban a pillanatban, amikor a föld bejött a képbe, elkezdett villámlani és mennydörögni. Ahogyan a villám kisült a föld felszíne fölött, a szemem lefelé haladt és észak felé fordultam.

Hirtelen észrevettem, hogy egy óriást látok, és ahogy néztem teljesen össze voltam zavarodva a látványtól. Olyan hatalmas, olyan óriási volt.

Mit kell tudni a tórikus kontaktlencsékről?

A lába úgy tűnt, hogy eléri az északi sarkot és a feje a déli sarkot. Karjai kinyúltak az egyik óceántól a másikig. Még fel sem foghattam, hogy vajon ez egy hegy lehet vagy egy óriás, amikor hirtelen tudatosult bennem, hogy ez egy hatalmas óriás.

schneider látásjavulás

Láthattam a fejét, ahogyan az életéért küzdött. Élni akart, a látás minden ereje a teste a fejétől a lábáig be volt borítva mindenféle szeméttel.

Az óriás időnként szerette volna megmozdítani a testét és cselekedni, és mintha egy időre fel tudott volna emelkedni. Amikor ez történt, olyankor kis teremtmények ezrei futottak el róla. Az undok teremtmények eltűntek erről az óriásról, de amikor megnyugodott ismét visszajöttek.

Hirtelen az óriás felemelte az egyik majd a másik karját a menny felé és akkor ezeknek a teremtményeknek az ezrei menekültek el az óriásról és elmentek bele az éjszaka sötétjébe. Ez a hatalmas óriás lassan elkezdett felemelkedni és mikor ezt tette a feje és a keze belemerültek a felhőkbe. Amikor felemelte a lábát látszott, hogy megtisztította magát a szeméttől és a rajta lévő minden piszoktól, és felemelte kezeit is, mintha az Urat dicsérné.

Amikor felemelte a kezeit, azok eltűntek a felhők között. Hirtelen minden felhő a legcsodálatosabb ezüstté változott, amit valaha ismertem. Ahogyan néztem ezt a jelenséget az annyira hatalmas volt, hogy fel sem tudtam fogni, mit jelent mindez. Ekkor a felhőkből hirtelen óriási folyékony fény-cseppek áradtak rá a hatalmas óriásra, és lassan az óriás elkezdett olvadni és szétterülni az egész földön, és amikor az egész alakja elolvadt az egész földön óriási eső kezdett esni.

A folyékony fénycseppek elkezdték elárasztani a földet, és ahogyan láttam, hogy az elolvadt óriás hirtelen emberek millióivá változott a föld felszínén. Ahogyan a a látás minden ereje láttam, emberek álltak fel az egész földön! Felemelték a kezüket és imádták az Urat.

a szembetegségek diagnosztizálása

Éppen abban a pillanatban jött egy nagy mennydörgés, ami úgy tűnt, hogy a menny morajlott. A szememet a mennyre fordítottam és hirtelen egy alakot láttam ragyogó fehérben — a legdicsőségesebb dolog, amit valaha láttam.

Nem láttam az arcát, de valahogyan tudtam, hogy az Úr Jézus Krisztus volt. Előrenyújtotta a kezeit, és amikor ezt tette kinyújtotta azt valaki felé, azután más felé, azután megint más felé. Előre nyújtotta a kezeit a nemzetekre, a világ népeire — férfiakra és asszonyokra. Ahogyan kinyújtotta a kezét feléjük úgy tűnt, hogy a folyékony fény — Istennek egy óriási kenete — a kezeiről rájuk folyik és azok a népek elkezdenek menni előre a Jézus nevében. Nem tudom milyen sokáig néztem ezt.

Úgy tűnt napok, hetek, hónapok múltak el. Észrevettem Krisztust, amint folyamatosan előre nyújtja a kezét; de valami szomorú dolog történt. Sok ember volt, akik megtagadták Isten kenetét és hívását, amikor előrenyújtotta a kezét. Láttam férfiakat és asszonyokat, akiket ismertem. Embereket, akiket úgy éreztem bizonyára Isten hívott el. Amikor azonban előre nyújtotta a kezét ehhez vagy ahhoz, ők egyszerűen lehajtották a fejüket és elkezdtek hátrálni.

Mindazok, akik meghajoltak és kihátráltak, látszott, hogy a sötétségbe mennek. Láttam, ahogyan a sötétség elnyelte őket.

Észrevettem, hogy Afrikában, Angliában, Oroszországban, Kínában, Amerikában az egész világon emberek ezrei voltak felkenve Isten kenetével és ezek az emberek mentek előre Jézus nevében. Láttam ezeket a férfiakat és nőket, ahogyan mentek előre. A látás minden ereje parasztok, mosónők, gazdag — és szegény emberek. Láttam embereket, akik meg voltak kötözve bénasággal, betegséggel, vaksággal, süketséggel.

Amint az Úr előre nyújtotta kezét, hogy ezt a kenetet nekik adja ők meggyógyultak, egészségessé váltak és mentek előre! Ez egy csoda — ez egy dicsőséges csoda — azok az emberek előrenyújtották a látás minden ereje kezüket pontosan úgy, ahogy Jézus tette és látszott, mintha ugyanaz a folyékony tűz lett volna a kezeikben.

Kicsi a látásom

Helyre fogom állítani mindazt, amit a sáska, a cserebogár és a hernyó elpusztított. Ezek azok az embereim, akik a vég idején fognak előre menni. Mint egy óriási hadsereg végig fognak száguldani az egész föld színén. Megfigyeltem ezeket az embereket, ahogyan mentek ide-oda a föld felszíne felett. Egy ember az egyik pillanatban még ott volt Afrikában és egy másik pillanatban Isten Szelleme átszállította esetleg Oroszországba, Kínába, Amerikába vagy bármi más helyre és viszont.