Nyílt oktatás: iskolák és óvodák látássérült gyermekek számára - Vízesés September

Dokumentumok a PMPK számára a látásról. „A látássérült korú gyermekek fejlődésének feltételei”

Pszichológus klinikai vagy speciális pszichológia ismeretekkel ; Az orvos pszichiáter; Defektológusok oligophrenopedagógus, logopédus, regionális szinten a PMPK-ban: tylopedologist, siketnevelő ; Metodista; Orvosok otolaringológus, ortopéd orvos, neuropatológus ; Talán az oktatók részvétele. A gyermekek kiválasztását speciális intézményekben, a csoportok toborzását az életkor, a fejlődési fogyatékosság típusa alapján a regionális MPPK és az intézmény szakemberei végzik. A különleges. A DOU olyan orvost foglalkoztat, aki segítséget nyújt a gyermek diagnózisának pontosabb meghatározásában, felírja és irányítja a kezelést, ellenőrzi a kezelési rend betartását. Magas szintű professzionális diagnosztizálást biztosít a gyermek fejlődésében, akinek a családban vagy oktatási intézményben történő képzése és oktatása speciális pszichológus segítségét igényli, édesem.

Mentális retardációval. Autizmus spektrum zavarral.

a látás mint összefüggés

Azoknak a gyermekeknek, akiknek nincsenek intellektuális patológiájuk és képesek általános képzésben részesülni társaikkal azonos időkereten belül. Azok a fogyatékossággal élő hallgatók, akiknek szellemi fejlődésének normális mutatói vannak, az objektív tényezők figyelembevételével kénytelenek hosszú távon tanulmányozni az iskolai végzettséget.

Az értelmi fogyatékossággal élő enyhe mentális retardációval járó iskolás gyermekek számára, akik nem engedik meg, hogy elsajátítsák az alapprogram tartalmát, még ha a tanulmányi idő meghosszabbodik is.

Mérsékelt, súlyos és mély szellemi fogyatékossággal élő gyermekek esetében, akik hosszabb ideig sem képesek megszerezni az oktatást, amely térfogattal összehasonlítható a normál fejlettségű társak végső oktatási mutatóival. A fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok a szövetségi állami oktatási szabvány szerint szerkezetileg egy magyarázó megjegyzésből, a tervezett oktatási eredményekből, a gyermekek értékelési rendszeréből áll, figyelembe véve azok állapotának és fejlődésének sajátosságait, a tantervből, a tantárgy tartalmáért egyes tudományágakban működő változata javító munka programjai, a szellemi és erkölcsi fejlődés, a környezeti kultúra és az egészséges életmód, valamint az UUD kialakításának módszertani fejlesztései, figyelembe véve a valós oktatási helyzetet, az iskolán kívüli tevékenységek tervét és az AOOP végrehajtásához szükséges feltételek listáját az előírt kötetben.

A fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok: hogyan lehet létrehozni - Alapvető különbségek a fejlesztési patológiák nélküli iskolás gyerekekkel történő megvalósításra szánt program tartalmában, és - adaptált oktatási program a fogyatékkal élő gyermekek számára nem.

A látásélesség 2-ben megjegyzik, hogy az irányú módszertani munka bonyolultsága a többszörös szakértői ajánlások és a tudományos tapasztalat hiánya miatt rejlik, ami csak a tervezés és a gyakorlati tevékenységek közötti átmenetet teszi szükségessé.

Annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermekek alkotmányos jogainak biztosítását egy adott iskolában, függetlenül azok pszichofiziológiai állapotától, az AOP által kidolgozott releváns tantárgyak programjait kell alapul venni, amelyek további feldolgozása a tényleges céloktól függ - a tanulmányi idő meghosszabbítása, az akadémiai terhelés csökkentése vagy az anyag egyszerűsítése egy adott szintre.

Ezenkívül az ajánlott tankönyvek közül választunk, amelyek tartalmának meg kell felelnie a munkaprogramnak, felül kell vizsgálni a diagnosztika és a végső ellenőrzés formáit. Ez utóbbi javítható a gyermek élettani képességeinek figyelembevételével például a nagybetűs nyomtatott feladatokrészben megszüntetve vagy felülvizsgálva.

AOP fejlesztési szakasz Tevékenység tartalma Előzetes Célja a fogyatékossággal élő gyermekek speciális oktatási igényeinek azonosítása.

Legfontosabb Vízesés Szabványos kommentár: az élénk napfény egy üres iskolai tantervet áraszt: táblát, asztalokat és széket. A vak vagy látássérült gyermek oktatási intézményének megválasztása felelős feladat, és tudatos megközelítést igényel. A szakosodott intézményekben végzett képzés mellett a látássérült diákoknak lehetőségük van a befogadó oktatás útjára - a szokásos óvodákban és középiskolákban másképp látó gyerekekkel tanulni. Az oroszországi vakok és gyengénlátó gyermekek számára elérhető tanulási lehetőségekről olvassa el a cikkünket.

Az oktatási szolgáltatások fogyasztói igényeinek teljes körű végrehajtása érdekében az iskolai adminisztrációnak, miután megkapta a PMPK véleményét vagy az IPRA ajánlásait: Pszichológiai, pedagógiai és korrekciós támogatási csoport felállítása, ahol különféle szakembereket kell vonzani, figyelembe véve a gyermek jelenlegi állapotát, igényeit és a szülői elvárásokat.

Ha az oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre szükséges szakemberek, fontolóra kell venni őket vonzó álláshely megnyitásával az anyagi és technikai erőforrások rendelkezésre állásától függőenegyüttműködési megállapodás megkötésével a PPMS Központtal, egy önkéntes egyesülettel, valamint a pszichológiai és pedagógiai támogatást nyújtó önkormányzati szolgálatok képviselőivel. Megállapodást kell kötni az oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó eljárásról a speciális igényű hallgatók szüleivel.

Ezenkívül az iskola feladata az oktatási folyamat megszervezésének rendjének és természetének biztosítására vonatkozó szabályozási követelmények tanulmányozása, kiegészítve egy korrekciós elemgel, a témához kapcsolódó oktatási és módszertani dokumentáció elemzése, a szükséges helyi törvények kidolgozása.

Diagnosztikai E szakasz fő célja a gyermek átfogó vizsgálatának elvégzése pszichológus, logopédus és az engedélyezett fegyelmi bizottság többi képviselője által.

E cél elérése érdekében szoros kapcsolatot kell megszervezni a család képviselõivel, a lehetõ legkorrektebb és gyengéden cselekedve. A munka eredményei alapján a szakemberek következtetéseket vonnak le a fogyatékkal élő gyermekek pszichofiziológiai fejlődéséről, figyelmet fordítva az oktatási készségek kialakulásának mutatóira, a külvilággal, társakkal és felnőttekkel való interakció jellegére. Ez szükséges a közvetlen és jövőbeli fejlődés területeinek meghatározásához, a konkrét oktatási igények, valamint a pedagógiai munka erkölcsi céljainak meghatározásához a jelenlegi helyzetben.

Gyakorlati Közvetlenül aOP fejlesztése a fogyatékossággal élő gyermekek számáraelőírja: Szoftvertartalom tervezése.

Nyílt oktatás: iskolák és óvodák látássérült gyermekek számára

Az oktatási munka határidejének meghatározása. Az AOP megvalósításának céljának egyértelmű megfogalmazása, amelyet a hallgatói szülőkkel közösen kell végrehajtani, valamint a prioritások egy sorának meghatározása. Az adaptált program oktatási és korrekciós elemének megfogalmazása.

Tervezési formanyomtatványok a program tanulmányozására az egyes részekre vonatkozóan. A diagnosztikai és értékelési eszközök meghatározása a gyermek oktatási eredményeinek kialakulásának mértékére és társadalmi kompetenciájára. Komplex kritériumok kidolgozása a pedagógiai és korrekciós munka hatékonyságának értékelésére.

ideje helyreállítani a látást

Meg kell jegyezni, hogy az AOP fejlesztési folyamatának nyitottnak és kreatívnak kell maradnia, a gyermek oktatási igényeire összpontosítva. Ha nehézségek merülnek fel a hálózati interakció keretében, az önkormányzati PPMS központ szakembereit be lehet vonni az adaptált program kidolgozásába.

  1. Helyreállítható-e a látás asztigmatizmussal
  2. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményei -
  3. Az inkluzív oktatás kezelésének szabályozási jogi kerete.
  4. Pszichológiai segítség az óvodás gyermekek számára.
  5. Nyílt oktatás: iskolák és óvodák látássérült gyermekek számára - Vízesés September
  6. Az iskolai program szakembereinek tevékenységének algoritmusa a gyermek PMPK

A kész módszertani terméket a szülőkkel kell megállapodni. AOP végrehajtása A program tartalmának gyakorlati alkalmazása a felelős tanárok és szűk profilú szakemberek szisztematikus együttes tevékenységeinek megszervezésén alapszik, amely az interdiszciplináris bizottságba tartozik, az UUD következetes monitorozására, valamint a pszichológiai és pedagógiai munka szükséges kiigazítására.

Elemzés és javítás A tanév vagy az AOP végrehajtásának határidejeként választott időszak eredményei alapján az interdiszciplináris képzési bizottság intézkedéseinek komplex értékelési módszereit alkalmazzák, miután egy nyílt megbeszélést folytattak a program kiigazításáról és kiegészítéséről. A szabályozási dokumentumok listája, amelyek alapján a program összeállt.

látás és gyógyszer

Célszerű belefoglalni az Orosz Föderáció alkotmányát, a FZ. Szövetségi törvényt "Az oktatásról az Orosz Föderációban", a szövetségi állami oktatási szabványt, az iskola alapszabályát és más helyi dokumentumokat.

Az AOP összetétele a cél, a tartalom és a szervezeti blokkok. A fejlesztés olvasásának megkönnyítése érdekében az anyagi szakasznak tartalmaznia kell az egyes tantárgyak programjait, a szervezeti tervnek tartalmaznia kell egy tantervet és az látási norma és eltérések, egy tanórán kívüli tevékenységi tervet, valamint a program tartalmának megvalósításához szükséges feltételeket.

A program céljai. A széles körben megfogalmazott szöveg, amely teljes mértékben tükrözi az irányba tett munkát, a következő lehet: "Különleges feltételek megteremtése egy oktatási intézményben, amely lehetőséget nyújt a fogyatékossággal élő gyermekek számára, hogy minőségi oktatást, szocializációs és integrációs készségeket kapjanak a modern társadalmi-gazdasági és kulturális térben.

Az utóbbiak között szerepelnie kell a pedagógiai és magasan képzett iskolai dolgozók tevékenységének konszolidációjában, amelynek célja a speciális oktatási igényű tanulók számára dokumentumok a PMPK számára a látásról optimális oktatási feltételek biztosítása AOOP a fogyatékossággal élő gyermekek számára a GEF szerint, a "nehéz" hallgatói test rehabilitációja kreatív, sportos, társadalmilag hasznos munkaügyi tevékenységekben való részvétel útján, az érzelmi-akaratbeli szféra szabályozási készségeinek fejlesztésével, az egészségmegtakarító technológiák használatával az oktatási térben.

Az oktatási tevékenységek tervezett eredményei, figyelembe véve a látássérült tanári tanács személyiségfejlődésének prioritási irányait.

Színtévesztés teszt - cort-oktatas.hu

Tehát a mentális fogyatékossággal élő gyermekek számára a társadalmilag hasznos ügyekben való részvétel, kreatív gyakorlatok, sportesemények, projekt- és kutatási tevékenységek bekerülhetnek a gyakorlati képzés jelentős feladataiba. Közvetlenül a diagnosztikai funkciók megvalósításához szükséges tantárgyakkal kapcsolatos munkaprogramok tartalma. Azokban a helyzetekben, amikor a gyermeknek nehézségekbe ütközik az alapoktatási program elsajátítása során, a tanárok és az iskola adminisztrációjának első lépése az, hogy a szülők figyelmét erre a tényre összpontosítsák egy PMPK-következtetés megszerzésére irányuló ajánlással.

Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy az AOOP kialakítása csak akkor lehetséges, ha a gyermeknek van egy orvosi bizottsági következtetése, amely feltárja a képzés és az oktatás követelményeit, a legközelebbi fejlődési kilátásokat. Feltéve, hogy a szülők nem értenek egyet a PMPK átlépésével, az ilyen gyermekek számára általános oktatási szolgáltatásokat nyújtanak az ilyen következményekkel a legnyilvánvalóbbok a végleges értékelés átadásának nehézségei, az eltérõ magatartás megnyilvánulása.

Fontos az is, hogy a szövetségi állami oktatási szabvány követelményei kötelezőek legyenek az akadémiai terhelés mértékére vonatkozóan, ideértve azokat a hallgatókat is, akik otthoni oktatási minimumot szereznek. Hatékony végrehajtás a fogyatékossággal élő gyermekek számára adaptált oktatási programok a GEF szerintgondoskodik az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének szoros kölcsönhatásáról, különös tekintettel az adminisztratív és pedagógiai személyzetre, amelynek képviselői viszik dokumentumok a PMPK számára a látásról teljes felelősségi terhet.

A pszichológiai és pedagógiai támogatás szakembereinek tanár-pszichológus, logopera, tanár-defektológus, szociális tanár, tutor aktívan részt kell venniük a fejlesztésben és dokumentumok a PMPK számára a látásról AOOP a fogyatékossággal élő gyermekek számára az iskolában, figyelemmel kíséri az iskolás gyermekek fejlődésének dinamikáját, azonosítja és nyomon követi a siker mutatóit, ha a diákoknak vannak egyéni oktatási nehézségeik - keressen lehetőségeket azok leküzdésére, szervezzen és vegyen le egyéni és csoportos javító és fejlesztési órákat, és minden lehetséges segítséget nyújtson a tanároknak az optimális tanítási segédeszközök kiválasztásában.