Vizuális szociológia. Szöveggyűjtemény a fotó társadalomtudományi alkalmazásáról

Vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata,

Ezek az adatok az ismétlődően előforduló személyeket is tartalmazzák. Hogy a képeken leggyakrabban feltűnő gyerekek száma mégis a legkisebb, annak egyszerű magyarázata van: több képen, de egyszerre kevesebben láthatók, mint a felnőttek, akik többször szerepelnek sokszereplős felvételeken.

A fényképezett személyeknek itt látott összetételét nem tarthatjuk meglepőnek, ha arra gondolunk, hogy a fényképezőgépet a leggyakrabban a férfi családfő kezeli; ha a férfiak fényképeznek, nem lehetnek rajta a képen. A családi munkamegosztásnak ez a vonása azonban önmagában aligha elégséges magyarázat. A gyerekek és nők gyakoribb szereplése a képeken ugyanis korántsem magától értetődő jelenség. Különösen nem az, ha némi történeti hátteret képzelünk mögé.

  1. Látás és orális fogamzásgátlók
  2. Az egyik szem látásának gyors romlása
  3. SZILÁGYI VILMOS: SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA

Anélkül természetesen, hogy ezt itt bizonyítani tudnánk, leírjuk: feltehető, hogy az itáliai reneszánsz, vagy a XVII. Valószínűleg jóval több férfi portréval és relatíve kevesebb női portréval találkoznánk, és a gyereket ábrázoló képekből lenne a legkevesebb. Természetesen a megrendelésre készült képekre gondolunk — ezeknek ugyanis — egy igen általános értelemben — az inzulin befolyásolja a látást funkciójuk a mai műtermi vagy amatőr fényképekéhez hasonlítható: a megrendelők önmaguk, illetve családtagjaik képmásához szeretnének jutni.

Úgy gondoljuk azonban, hogy még ez is túlságosan direkt és elnagyolt magyarázat. Ráadásul ez a tükrözés, mint említettük, meglehetősen torz; az már biztosan nem áll, hogy a nők és a gyerekek társadalmában élnénk — férfivilág ez ma is. És különben sem egy társadalmi testület összetételét vizsgáljuk amelyben esetleg megelégedéssel nyugtáznánk például a női egyenjogúság ilyen markáns megjelenéséthanem fényképek szereplőinek összetételét.

Ezért azt gondoljuk, hogy a mondott közös vonás mellett képmás önmagáróla fényképezésnek az egykori portrékészíttetéshez képest új funkciói is vannak, és elsősorban ezek az nézet táblázat mínusz 1 funkciók magyarázhatják a szereplő személyek kilétét, összetételét.

A képmással szembeni vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata változtak meg; mást kíván ma kifejezni a családi fényképek segítségével egy magyar fotóamatőr, mint amit egy genovai patrícius vagy haarlemi polgár akart a családtagjairól festett portrékkal.

Hogy pontosabban mit is szeretne kifejezni, arra rövidesen visszatérünk — egyelőre annyit állapítva meg, hogy a szereplők összetétele maga is egyik közvetítő eleme a kifejezési szándéknak.

A kis csoportot ábrázoló képeken közelebbről is megfigyelhettük a szereplők korösszetételét. A nagyobb gyerekek tényleges arányuknál myopia mém szerepeltek a fényképeken.

Amennyire különös és összetett tartalmak jele a gyerekek gyakori szereplése a képeken, éppannyira az az idősebbek szinte teljes hiánya. A kiscsoportképeken látható emberek 5,2 százalékát becsültük 50! És amennyire kevéssé hihető, hogy a képeken a nőknek a férfiakénál gyakrabb szereplése nagyobb társadalmi-családi megbecsülésüket fejezi ki, annyira helyénvalónak látszik itt, az idősebbek esetében, ez a magyarázat.

Csak éppen ellenkező előjellel: az öregek megbecsülése, tisztelete hanyatló, egyre homályosuló társadalmi jelenség, és az amatőr fényképek, úgy tűnik, dokumentálják is ezt a folyamatot.

vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata

Holott itt nem is lenne szó különösebb tiszteletadásról: az öregek egyszerűen nincsenek jelen a fényképezés pillanataiban. Az egyes képeket már csak a sorozatok, alkalmak kontextusában elemezhettük. Jól látható tehát, hogy itt is a szűkebb családon apa-férj, anya­feleség és gyermekeik belüli viszonyok dominálnak.

A fényképezési alkalom, a szereplők viselkedése és beállítása A fényképezési alkalom elsősorban szintén a sorozatokról derül ki. Nem rokonokból álló társaság kirándul és nyaral, utazik a megörökített alkalmak 9 százalékán.

Az egyes képek esetében a fényképezési alkalom, az exponálás közvetlen indoka némileg más, és ezért azt másképp is értelmeztük, mint a sorozatokéban.

A fejlődési zavarok vizsgálata és a megismerés-tudomány

Szereplőik főleg gyerekek magukban, vagy édesanyjukkal. Végül főleg a családi ház a háttere és felnőtt elsősorban férfi a szereplője azok­nak a felvételeknek, amelyek valamilyen háziállat, továbbá autó birtoklását demonstrálják.

A fényképezési alkalmakkal van összhangban a szereplők öltözete is. A csak férfiakat és a férfiakat nőkkel de gyerekek nélkül ábrázoló képeken ez az arány némileg kisebb, míg a csak gyerekeket vagy csak nőket ábrázolókon nagyobb. Otthoni öltözékben kötény, köpeny, esetleg tréningruha stb. Általában azt tapasztaltuk, hogy a szigetvári minta képein kevésbé változatos az öltözködés.

Mit csinálnak, milyen tevékenység jellemzi a képek szereplőit? Kifejezetten a tevékenységet csupán a képek egyötöde hangsúlyozza.

Ezek tisztázása azért fontos, mert - mint azt már a Bevezetésben láttuk - az ember születésénél fogva nemi lény, s ez egész viselkedését messzemenően befolyásolja. Bármely egyén mélyebb megismeréséhez és megértéséhez tehát ismernünk szükséges az illető szexuális identitását, alapvető beállítottságát, szerepviselkedését, továbbá erotikus és fajfenntartó viselkedését.

Azt kell mondanunk, hogy az ilyen képek kivételével ahol tehát játszik, sportol, dolgozik, táncol stb. Mozogni sétálni, futni, táncolni, játszani, dolgozni, sportolni csak a fennmaradó 16 százalékon látjuk őket. A leginkább beállítottak a csak nőket ábrázoló felvételek, a legkevésbé beállítottak a gyerekképek. Érdekes jelenség, hogy ahol a gyerekek mellett felnőttek is láthatók, ott szintén erősen beállítják a szereplőket.

Ez a vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata csak a gyerekek számától függően törik meg némileg: a két gyerekszereplőt ábrázoló képek a leginkább beállítottak, míg az egy, illetve több gyereket szerepeltetők nagyobb részt természetes felvételek. Hasonló tendenciát mutat az is, hogy a fényképezett személyek mennyire fordulnak a fényképezőgép felé, mennyiben veszik tudomásul annak jelenlétét.

A beállításról mondottakat erősíti az is, amit az egyetlen általunk megfigyelt gesztusról, a mosolyról feljegyeztünk. Megfigyelhető még, hogy viszonylag a legkisebb a mosolygó szereplők aránya akkor, ha a kép magukban ábrázolja őket.

Ha két nő, két gyerek vagy két férfi van együtt, az arány jelentősen megnő; ennél népesebb képeken — éppúgy, ahogy a beállításoknál láttuk — a mosoly gesztusa fokozatosan ritkul. Végül nagyon érdekesnek bizonyult a fényképezési távolság becslése. Közepes távolságból kb.

Kiderült, hogy a gyerekeket ábrázoló képek közt lényegesen több a közeli és látás achromatopsia-val a távoli felvétel, mint a többin.

Ennek igen kézenfekvő magyarázata lehetne az, hogy a gyerekek kisebbek, s így ahhoz, hogy jól láthatók legyenek, közelebbről kell fényképezni őket. Emlékeztetnénk azonban arra, hogy a vizsgált amatőrök meglehetősen hajlamosak voltak ennek az ellenkezőjére: igen sok zavaróan távoli felvétel került ki gépeikből. Miért mennek mégis közel a gyerekekhez? Ennek azonban ellentmond egy nagyon érdekes jelenség: nemcsak a kizárólag gyerekeket, hanem a gyerekeket és felnőtteket ábrázoló képek is lényegesen közelebbről készültek, mint a csak felnőtteket ábrázolók.

Növeli a talányt, hogy a legfeljebb négy szereplős képeken, ahol az életkorokat minden egyes személyre nézve igyekeztünk viszonylag pontosan becsülni, azt találtuk, hogy a közeli képek aránya a gyerekek növekedésével csökken — egészen mintegy 17—18 éves korig.

Очередь дошла, наконец, и до двух лучших ранних романов Кларка: "Конца детства" и "Города и звезд". О первом из них - жестком, бескомпромиссном описании скорого конца земной эволюции и истории и слиянии человечества с единым Вселенским Разумом - грандиозным, всемогущим, но столь чуждым - мы говорить здесь не будем, а отошлем читателя к полному и точному переводу ("Мир", 1991) и интересным комментариям в предисловии к. "Город и звезды", написанный примерно тогда же, более сорока лет назад (и основанный частично на еще более ранней книге "Против наступления ночи"), решительно отличается от "Конца детства". Там путь людей завершается в какие-то несколько веков - здесь же Человек утверждает себя делами своими по всей Галактике, покидает ее в конце концов - и вновь начинает свой путь с Земли. Трудно отыскать другую столь же оптимистичную и рисующую столь величественные перстпективы книгу.

A kamaszoknál csaknem nullára esik le. Az ifjúkorú 18—30 éves szereplőket azután újra jóval közelebbről fényképezték, és a távolság a felnőtt és időskorúak esetében ismét némileg nagyobb volt.

A gyerekeket nem általában fényképezték tehát közelebbről; a 12—18 évesek egyenesen az a korcsoport, amelyről a legkevesebb közeli felvétel készült. A másik magyarázat az lehet, hogy a fényképezési helyzetbe átvitték az ezen a helyzeten kívüli magatartás egy jellegzetes elemét; azt, hogy a személyes kapcsolat jellege milyen térbeli távolságot enged meg a résztvevők érintkezéseiben.

Az ún. A viszony, illetve az érintkezés jellege erős hatással van erre a távolságra — az egyes fokozatok abszolút mértéke egyébként kultúránként változó.

Pontosabban, felnövekedésük során csak lassanként épülnek ki, mígnem életkoruk növekedésével eljutnak oda, hogy környezetük köréjük képzeli testüknek ezeket a külső határait. Gondoljunk arra, hogy mennyire vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata mozdulattal érintünk vagy akár simogatunk meg egy 2—3 éves idegen gyereket — de próbálnánk ezt meg egy kamasszal! Összefoglalás: az amatőr fényképezés legfontosabb funkciói A fénykép pillanatnyi látványt rögzít.

Milyen pillanatokat és milyen látványokat tartottak megörökítésre érdemesnek a vizsgált amatőrök? Vannak egészen kivételes, az életben nagyon ritkán előforduló helyzetek: esküvők, keresztelők, lakodalmak, de ide tartoznak más családi ünnepek jelenetei is.

A kivételesség, ritkaság teszi becsessé alighanem a nyári utazások, az üdülések napjait — s így pillanatait — is. Ezek évente ismétlődő időszakok ugyan, de nem azonos helyen és nem is mindig ugyanabban a társaságban. Az iskolai, munkahelyi vagy egyéb baráti társaságok viszonylag ritkább — és nem eredeti közegükben, a munkahelyen, iskolában stb.

Figyelem fejlesztés 3.rész

Anyagunkban főleg közös kirándulások képei tanúskodnak erről. A családok nem együttélő tagjainak találkozásai, vendégeskedései, amire többnyire szintén csak a hétvégeken van lehetőség, ugyancsak kivételesnek tekintett együttlétek, és, láthatóan, fényképezésre érdemes alkalmak.

vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata

A megörökítés szándékának külön nyomatékot ad az, hogy a gyerekek esetében biztosan mulandó lát­ványt sikerül megragadni: fejlődésük, növekedésük egy-egy állomását rögzíti majd a fénykép. Végül előfordulnak olyan fényképek, sorozatok is, amelyek az amatőr fotós valamely kedvenc szórakozásához, hobbyjához kapcsolódnak.

Ilyen esetek például azok, amikor sportversenyre viszi magával a fényképezőgépet.

A fejlődési zavarok vizsgálata és a megismerés-tudomány | Beszélő

Azon kívül, amit vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata fényképek megörökítenek, érdemes belegondolni abba is, hogy mi nem látható rajtuk? Nos, alig van olyan kép, amely munka közben ábrázolna valakit. Még az otthoni, ház körüli munkák megörökítése is hiányzik.

vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata

A családi együttlétek feszültebb pillanatairól — a gyerekek csínyjei, megdorgálása és egyebek — sem tudósítanak ezek a felvételek.

A kiemelt pillanatok mind olyanok, amelyekben a szereplők maradéktalanul jól érzik magukat — vagy legalábbis ezt mutatják. A felvételek továbbá nem demonstrálják a család anyagi helyzetét, gazdaságát sem.

vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata

Csak nagyon kevés olyan kép van, ahol a jól megépített családi ház, az újonnan vásárolt bútor vagy hasonlók kapnának hangsúlyt. Alig van olyan kép is, ahol az autó ez az anyagi és egyben presztízs-értéktárgy áll a középpontban. Az állatot, főként kutyát is ábrázoló felvételeken sem annyira az állat szépsége önmagábanmint a vele töltött emberi szórakozás értéke a hangsúlyos.

Nyomtatóbarát változat A viselkedéstől a génekig Mi a gondolkodás, és hogyan valósítja ezt meg az elme és az agy? Az emberek intelligens rendszerek, vagyis tanulnak, emlékeznek, gondolkodnak, beszélnek és látnak. Mi az mindebből, amire egy számítógép is képes, és mennyiben használ más mechanizmusokat, mint az ember?

A korábbiakban említett történeti példák esetében a képmás fontos funkciója volt, hogy készíttetője gazdaságát demonstrálja. Ennek a célnak egyik legkifejezőbb közvetítője a díszes, drága öltözék volt sokszor kiegészítve nagy presztízsű és köztudottan drága lovakkal, kutyákkal, vadászmadarakkal, esetleg pazar szobabelsőkkel. A puritánabb környezetben ábrázolt északi polgárok számára már nemcsak a gazdaság, hanem a gazdaság célszerű és mértékletes felhasználásának, a tisztesnek tekintett életformának a hangsúlyozása is fontos lehetett.

Nos, az öltözéknek és a közvetlen környezetnek ezt a szerepét sem látjuk viszont a mai amatőrképeken. Az öltözet ma már nem is igen alkalmas ilyesminek a kifejezésére.

Az ünneplő ruha még ma is sokféle alkalomhoz kötelező, de önmagában a fényképezéshez nem az. Az ünneplő ruhák között a gyakorlott szem persze könnyen felfedezhette a tényleges társadalmi különbségeket, de biztos, hogy ezek kisebbek voltak, mint a hétköznapi, különösen a munkaruhák különbségei. Az amatőr fotózás lehetőségével gyakoribbá váló fényképezési szituáció azok számára, akiknek a családjában szokás fényképezni, ma már nem különleges alkalom.

Nem kell hozzá megválogatni az öltözéket. Az ünneplő vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata is mást fejez ki — ami azon is lemérhető, hogy ma a műtermi fényképezésnél sem mindig ragaszkodnak hozzá a modellek. Az amatőr fényképezés során a környezetet nem igyekeznek manipulálni, átalakítani a fényképezés kedvéért. Elfogadják olyannak, amilyen, és igen gyakran nagy szerepet kap az a puszta tény, hogy a szereplők éppen az adott helyen, környezetben láthatók.

Nyilvánvaló értéke van ezeken a képeken annak, hogy a szereplők egyáltalán megfordultak a szóbanforgó helyen. Mindez, nézetünk szerint, úgy összegezhető, hogy az amatőr fényképek a szereplők jó hangulatát, kedélyét igyekeznek kifejezni, hangsúlyozván, hogy ez mintegy lényükből fakadó, természetes dolog.

Az elengedettség, lazítás, a feszültségektől mentes pillanatok értéke kap nyomatékot: az az érzés, amikor az öröm forrása maga a létezés, illetve az együttlét, s fordítva, amikor a lét öröm forrása.

A fényképező tudás korlátai nem engedik, hogy a fotók teljesen közvetlenül, az együttlét kutatási szervek látásának módszerei ragadják meg ezt a tartalmat; de a törekvés a mozgalmas, eleven vizuális funkciók és fogyatékosságaik táblázata mindenesetre tény.

De ugyanarról a lelkiállapotról. E ritka pillanatok lenyomatait elsősorban családi együttlétekben látjuk az amatőrfotókon, az amatőrök a családi magánszféra harmóniáját igyekeznek kifejezni. Ennek a szándéknak tematikus közvetítője a sok gyerekfotó is: azon kívül, hogy a gyerekek fejlődését rögzítik, szépségüket mint gyerekszépséget örökítik meg, azt is demonstrálják, hogy a fényképező szülők jól érzik magukat gyerekeikkel, akiknek már a látványa is öröm számukra.

Mind a majdani emlékezés, mind a jelenlegi külső világ előtt önmaguknak, családjaiknak azt az arcát szeretnék mutatni, amelyre a leginkább törekednek — jó volna, ha állandóvá tehetnék a fényképekről visszanéző harmóniát, gondtalanságot. Jó volna, ha való­ban azonosak lehetnének képmásaik önfeledt alakjaival. Hall: Rejtett dimenziók, Gondolat, Budapest,