Új fordítású revideált Biblia

10. látomás mi ez. Az Apostolok Cselekedetei

Update Látomás a Tigris folyó partján 10 Círusz perzsa király uralkodásának harmadik évében kapta ezt a kijelentést Dániel, akit Baltazárnak is neveznek.

rossz látású nőket találni

A kijelentés hiteles, és nagyon súlyos időszakról szól. Dániel felfogta a kijelentés értelmét, mert látomásban megmagyarázták neki. A hangja olyan volt, mint a tenger hullámainak zúgása.

Ki ez a Melkisédek - William Branham

A velem lévő férfiak nagyon megrémültek, elszaladtak és elrejtőztek, 8 így egyedül maradtam. Amikor ezt a látomást láttam, minden erőm elhagyott, egészen elsápadtam, és csaknem összerogytam.

látásvizsgálat a közlekedési rendőrök számára

Értsd meg, amiket mondok neked, és állj fel, mert hozzád küldtek! Végül Mikaél, az egyik legfőbb fejedelem segítségemre sietett, és így tudtam eljönni, őt pedig ott hagytam a Perzsa Birodalom fejedelménél.

Ez a látomás ugyanis az utolsó időkre vonatkozik.

Kornéliusz és Péter látomása 10 Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, 11 és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre.

Hiszen minden erőm elhagyott, és lélegzetet is alig kapok! Békesség töltsön be! Légy erős, nagyon erős!

látás és álmosság

Mikor majd végzek vele, Görögország fejedelme következik. Előbb azonban elmondom neked, mi van megírva az igazság könyvében. Ezek ellen a fejedelmek ellen csak Mikaél, a te néped fejedelme segít nekem.

a látásromlás röviden

Footnotes Dániel fejedelme Itt valószínűleg egy olyan szellemi lényről van szó, aki egy egész ország s annak népe felett gyakorolja uralmát. A —21; és versekben is.

látótávolság mi ez