Látás, tervezés, Isteni kormányzás

Ha látást ad. Binokuláris látás – Wikipédia

Ezért biztosnak kell lenned abban, hogy Isten terve szerint dolgozol, és nem a saját akaratod vagy valaki más tervei szerint.

ha látást ad

Bábel tornyának története két dolgot tanít nekünk. Először: ha az emberek eltökélnek valamit, abban gyakran sikerre jutnak; és másodszor: az, hogy valami sikerült, még nem biztos, hogy az az Isten akarata. A Bábel zavar szó azt jelenti, hogy mások azt gondolhatják, igazad van, mégis tévedsz. A részleges engedelmesség, a válogatós engedelmesség vagy késlekedő engedelmesség mind engedetlenség.

William Carey, akit a modem misszió atyjának tartanak, feladta a kényelmes életet és a vagyonát, hogy Indiába vigye az evangéliumot. Látás myopia hyperopia Ő rendelt el, azt támogatja!

A szemről...

Ha saját célokat tűzöl ki, hiányozni fog belőled az a szívbéli bizonyosság, hogy Isten végzi a munkát, így aztán kimerülsz attól a tudattól, hogy minden rajtad múlik. Ha viszont tudod, hogy Isten adott neked látást az életedre, bízol Benne, akkor is, ha nem látod semmi módját annak, hogy mindez valóra válik.

Amikor Isten látást ad neked, az: 1 bele fog szólni az életedbe. Néha Isten olyan hangon szól, amit nem tudsz elhallgattatni.

ha látást ad

Máskor, mint ahogy Jónással történt, engedi, hogy a mélyre juss, azért, hogy végre Rá figyelj. Bárhogy is történik, a dolgok nem fognak rendben menni addig, amíg igent nem mondasz Neki. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit Isten mond. Anániásnak sem tetszett az ötlet, hogy elmenjen imádkozni a tarzuszi Saulért, akinek hatalmában volta keresztyéneket halálba küldeni. Az ördög nem fog gratuláló dísztáviratot küldeni neked, mert úgy döntöttél, hogy Isten akaratát fogod tenni, tehát készülj fel a támadásra!

Olyan dolgokat fogsz véghezvinni, amelyekről azelőtt soha nem is álmodtál. Nézd csak meg Gedeont! Amikor Isten rátalált, éppen egy présházban bujkált ld. Bírák ; nem valami ígéretes kezdet. Bírák A győzelem titka abban van, hogy tudod: Isten munkálkodik ld.

Filippi Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! Abból ered, hogy tudod, Isten gyermeke vagy, és Atyád irányítja az egész világmindenséget, szeret téged, és mindig szívén viseli, hogy mi ha látást ad legjobb számodra.

Ezért van az, hogy olyan emberek, akik mindenüket elvesztették, gyakran azt mondják, hogy sohasem cserélnék el azt, amit így megtanultak, még akkor sem, ha visszanyernék mindazt, amit elveszítettek.

Joni Erikson Tada természetfeletti békét talált, amikor egy baleset miatt tolószékbe kényszerült, és Corrie Ten Boom békességet talált a náci haláltáborban.

Látás, tervezés, Isteni kormányzás — Gazdagréti Református Gyülekezet

Elisabeth Elliot is békére lelt, amikor abban az indián törzsben missziózott, akik közül valók gyilkolták meg a férjét. És ez nagy különbség! Az elfogadás az, hogy megadjuk magunkat Istennek. A belenyugvás csendben lefekszik egy üres univerzumban. Az elfogadás felkel, hogy találkozzon Istennel, aki a világmindenséget céllal és rendeltetéssel tölti meg. A belenyugvás azt mondja: »képtelen vagyok rá«. Az elfogadás azt mondja: »Isten képes rá«.

A belenyugvás megbénítja az életfolyamatot. Az elfogadás felszabadítja az életet a legnagyszerűbb kreativitásra. A belenyugvás azt mondja: »Számomra mindennek vége«. Az elfogadás azt mondja: »Hát itt vagyok, most mit legyen, Uram?

Teljes szövegű keresés Látás, látomás A h. Józs 8,20; Bír 13,20; 16,24; 1Sám 16,7k; Mt 28,7; Jn 16,16k.

A belenyugvás azt mondja: »Micsoda veszteség! A beletörődés azt mondja: »egyedül vagyok«. Az elfogadás azt mondja: »Tied vagyok, Uram«. A sebész életet ment azzal, hogy kivágja, ami fenyeget — Isten igéje ugyanezt teszi. Amikor a szakadék széle felé tartasz, akkor az, aki igazán szeret, megpróbál megállítani.

És senki sem szeret annyira, mint az Úr! De nem hagyhatod folyamatosan figyelmen kívül figyelmeztetéseit.

Prófétikus üzenet 1. A próféta hangja A mai gyülekezeteknek leginkább a prófétai szolgálat helyreállítására van szüksége.

A tékozló fiút atyja visszafogadta otthonába, de az öröksége akkor is elveszett. Életed minden napjával egy téglát helyezel el. A kérdés, hogy mit építesz? Egy napon Krisztus ítélőszéke előtt fogsz állni.

A máj a szem kapuja

Ha valakinek ha látást ad munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. A barátaid talán azt hiszik, hogy az engedetlenséged nem nagy ügy. Isten azonban, aki tudja, hogy mit veszíthetsz, a szemedbe mondja, és megtérésre hív, amíg még van időd.

Az állatok egy részénél, főként a zsákmányállatoknál a szemek egymásnak háttal, a fej két oldalán találhatók, mivel ez biztosítja a lehető legnagyobb látómezőt. Ez jellemző például a nyulakraa bubalusokra és az antilopokra. Az ilyen állatoknál a szemek gyakran egymástól függetlenül mozogva növelik a látómezőt.

Ma, ha egy bizonyos dolgot eléd hoz, hallgass rá! Bármilyen keményen is dolgoznánk érte, sohasem tudnánk kifizetni bűnadósságunkat. A lelkipásztor kilencvenkét éves volt, és néhányan a gyülekezetből azon tűnődtek, egyáltalán miért kértek fel egy ilyen idős embert prédikálni. A meleg köszöntés és bemutatás után a lelkész felállt székéből, és nehézkesen, de méltósággal odament a szószékhez. Gondolkodtam rajta néhány napig, míg végül egyetlen dologgá szűrődött le bennem, arra, ami a legnagyobb hatást gyakorolta életemre, és minden megpróbáltatásban megtartott.

Why Are 96,000,000 Pigs in my Minecraft? - Part 22

Ez az, amiben bízhatok, amire támaszkodhatok, ha könnyek, szomorúság, félelem, fájdalom bénít… az egyetlen dolog, ami mindig megvigasztal: Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mind övé a kicsinyek, erőt ád a gyöngéknek.

Úgy van, ő szeret, ő szeret nagyon, ha látást ad van, ha látást ad szeret, Igéjéből tudom.

ha látást ad

A gyülekezet sohasem felejtette el ezt a prédikációt. És neked sem szabad elfelejtened: Jézus feltétel nélkül szeret. Ez igaz ma, holnap és örökké!

Mennyei látás & A hívő számára a legmélyebb gödör sem túl mély (Húsvét) | A Biblia Szól

Hol van a többi kilenc? Figyelj meg három dolgot ebben a történetben: 1 Ha az emberek elutasítanak, kezded azt gondolni, hogy Isten is elutasít. Betegségük miatt resveratrol látás az embereket kiközösítette a társadalom. Így amikor Jézussal találkoztak, ugyanerre számítottak. De nem! Jakab Hát jöjj, hozd a problémádat Őhozzá! Ő a nagy problémamegoldó! Néha gyorsan bekövetkezik a változás, de legtöbbször lassan, lépésről lépésre megy végbe.

Nem tudod pontosan, hogy melyik lépés hozza el a győzelmet, ezért tovább kell menned hitben. Milyen csodálatos: Jézus már látta a változást ezekben az emberekben, mielőtt még az bekövetkezett volna.

Látás, tervezés, isteni kormányzás

Ez azért lehetett így, mert Neki van hatalma ahhoz, hogy előidézze. Tehát csak menj tovább! Ez a történet arra emlékeztet minket, hogy milyen hamar elfeledkezünk Isten jóságáról. De arra is, hogy milyen sokat jelent Neki dicsőítésünk, és hogy közülünk tízből csak egy megy át a hála-vizsgán.