Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban: TÁMOP-1.4.6-13/1

Pályázat általános célja

Jelen pályázati kiírás általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén.

Tranzitfoglalkoztatás lényege

 • a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított (munkaviszonyon alapuló)
 • iskolarendszeren kívüli,
 • a kulcsképességek fejlesztésével összekapcsolt,
 • OKJ-s szakképesítést nyújtó képzés, amelyet
 • Alaposan előkészített kiválasztás után
 • Pályaorientáció
 • Felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás,
 • Motiválás előz meg, és kísér,
 • A foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő folyamatos szolgáltatás(ok) egészít(enek) ki,
 • A projektből kilépők elhelyez(ked)ése követ, végül
 • Nyomon követésük, utógondozásuk zár le.

További feltételek:

A kiírás célcsoportját a munkanélküliek csoportja alkotja.

Minimum elvárások a projekttel szemben: a tranzit típusú (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) program megvalósítása az építőipar területén, a célcsoporttagok min. 25%-nak építőiparhoz tartozó OKJ-s szakképzettséghez való hozzájuttatása, támogatott foglalkoztatás idejével megegyező továbbfoglalkoztatás biztosítása, a célcsoport tagjainak képzésben és foglalkoztatásban tartását szolgáló személyre szabott szolgáltatások biztosítása, nyílt munkaerő-piaci reintegráció elősegítése.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költség 100 %-a.
A projektekbe bevontak létszáma minimum 20 fő, foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevők száma minimum 18 fő.
A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 60.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000 000 Ft lehet.

Keress minket, ha a pályázat felkeltette érdeklődésedet, segítséget nyújtunk a pályázat megírásával és lebonyolításával kapcsolatban!

Forrás: NFÜ

Címke: , ,
Kategória: Pályázatok