Energiatudatosság az építőipari szakképzésben

Magyarországon egyelőre alacsony az építőiparban dolgozó szakemberek felkészültsége, az energiatakarékos építési megoldásokkal kapcsolatos tudásszint. Nem ismerik a gyakorlati megvalósítás eszközeit, alapanyagait, feltételeit, a különböző szakterületek együttműködésének fontosságát. Többek között ezt állapította meg a BUSH projekt keretében készülő dokumentum.


A Build Up Skills Hungary (BUSH) projektet az Európai Unió támogatja. A program fő célja az energia hatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább)képzési rendszerébe.

Most zajlik a projekt “első pillére”, melynek 18 hónapos időtartama alatt a fő cél egy stratégia, majd egy részletesebb tervezet (“útiterv”) kidolgozása. Az ezután következő “második pillér” időszakában – pályázati kiírások keretében – elindulhatnak majd a konkrét képzések, melyek a fent említett célt szolgálják.

Eddig elkészült egy helyzetértékelő tanulmány, mely az energiahatékonysággal kapcsolatos szakképzések kínálati és keresleti oldalát tekintette át, azaz egyfelől a jelenlegi képzési rendszert vizsgálta meg ebből a szempontból, másfelől azt tekintette át, hogy az építésgazdaságban milyen igények, fejlesztési igények láthatók. A kidolgozás alatt álló útitervről pedig egy 2013. márciusi konferencián hallhattak beszámolót a résztvevők, az előadások anyaga megtalálható a BUSH honlapján.

A konferencia tanulságai: a gazdasági válságból való kilábalást nagyban hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. Magyarországon a 4,2 milliós épületállomány legalább 70%-a felújításra szorul, hozzávetőleg 10%-uk olyan mértékben elavult, hogy helyettük újak építés szükséges. Ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el.

Négy fő területen szükséges beavatkozás:

  • A megrendelők többsége nincs tisztában az energiatakarékosság fontosságával, eszközeivel. Ez az építőipar visszaesésével együtt azt okozza, hogy nincs elég, vagy csak nagyon kevés az épületek hatékony energiafelhasználását elősegítő megrendelés.

 

  • Az építőiparban dolgozó szakemberek felkészültsége, az energiatakarékos építési megoldásokkal kapcsolatosan tudásszintjük általánosságban alacsony. Nem ismerik a gyakorlati megvalósítás eszközeit, alapanyagait, feltételeit, a különböző szakterületek együttműködésének fontosságát és módját.

 

  • A következő generációból hiányzik a fizikai munka megbecsülése, az építőipari munka alulfinanszírozása és az ebből következő elvándorlás ellehetetleníti az építőipari szakemberek megfelelő utánpótlásának biztosítását, valamint az új alapelvek átültetését a gyakorlatba.

 

  • Az energiatudatos építés terjedésének legnagyobb akadálya a finanszírozás hiánya. Az energiatakarékosságot ösztönző és a vonatkozó stratégiai célokat szolgáló komplex pályázati rendszer még nem jött létre.

A tervezet – mely jelenleg szakmai egyeztetés alatt áll – javaslatot tesz azokra az intézkedésekre, melyek a fenti problémák orvoslásához szükségesek.

Forrás: Építési Megoldások, BUSH
Címke: , ,
Kategória: Egyéb, Hír, blog, Oktatás