Applications for disadvantaged groups: TÁMOP-5.3.8

Contest for the most disadvantaged groups: motivation in order to increase labor market opportunities, training and support services - for employers. This call for proposals aims to changed working abilities, labor market integration of occupational rehabilitation of persons receiving promote. Target, that people with disabilities improve their chances of employment and activity, training, professional and IT development, labor market services that.

code,,hu,TÁMOP-5.3.8.A2-13 / 1,,ga,Posts tagged with TÁMOP-5.3.8.A2-13/1,,en,supported,,hu,The expected number,,hu,convergence regions,,hu,db,,en,so,,hu,employing organization involved in the employment of people with altered work,,hu,for which the following condition is satisfied,,hu,XI,,zh-CN,Gov.,,hu,No basis has been classified as an accredited employer on the date of submission of the application,,hu,form of aid,,hu,Grant,,hu,Subsidies,,hu,up to 100% of the project's total costs of eligible,,hu,forms of support,,hu,de minimis,,hu,de minimis,,ro,aid,,hu,In case,,hu,If the target group will be transited in,,hu:
A támogatott applications várható száma: a konvergencia régiókban: 30-50 db.
Range of candidates: Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősül.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatási formák:
  • Csekély összegű(de minimis) támogatás: Abban az esetben, ha a célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, or implemented only in basic training,,hu,the intensity,,hu,Support may be granted to enterprises,,hu,and that during the fiscal year that megelőzőkét amount awarded does not exceed the tender of the year award,,hu,euro,,hu,For beneficiaries working in the road transport sector,,hu,euro equivalent in HUF,,hu,training aid,,hu,aid to compensate for the changed work ability of workers additional costs,,hu, akkor a támogatási intenzitás 100%. Csekély összegű(de minimis) támogatásnyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőzőkét pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedőkedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelőforint összeget.
  • Képzési támogatás: Abban az esetben, ha a célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, or implemented only in basic training,,hu,the intensity,,hu,Support may be granted to enterprises,,hu,and that during the fiscal year that megelőzőkét amount awarded does not exceed the tender of the year award,,hu,euro,,hu,For beneficiaries working in the road transport sector,,hu,euro equivalent in HUF,,hu,training aid,,hu,aid to compensate for the changed work ability of workers additional costs,,hu, akkor a támogatási intenzitás 100%.
  • Megváltozott munkaképességű munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás: The changed work ability of workers to offset the extra costs of support to the Regulation 800/2008 / EC,,hu,to be granted under Article,,hu,an aid intensity,,hu,amount of aid,,hu,The amount available under this grant applications,,hu,at least,,hu,but no more than,,hu,to £,,hu,The composition of the deductible,,hu,The applicant can only deductible in the event,,hu,if necessary, the project,,hu,In all other cases it is not possible to contribute to deductibles under the tender,,hu,Submission of applications to,,hu,October 10 onwards,,hu,possible until November 30,,hu 42. cikke alapján nyújtható, 100%-os támogatási intenzitással.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
Az önrész összetétele: A Pályázó kizárólag abban az esetben adhat önrészt, ha az szükséges a projekt keretében. Minden más esetben a pályázat keretében önrésszel való hozzájárulásra nincs lehetőség
A pályázatok benyújtása a 2013. október 10-től 2013. november 30-ig lehetséges. the submission and assessment is made in one stage,,hu,Attached documents also download,,hu,palyazatok.org,,hu,motivating to increase labor market opportunities for the most disadvantaged groups, training proposals,,hu.
Source: palyazatok.org
Tagged with: , , , , ,
Posted in Tenders