Jövőkép mik ezek a példák

Klaudia Tudatos jövőképalkotás Az Andy Hines és Peter Bishop szerkesztette kötet Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresightahogy a címe is elárulja, a stratégiai jövőképalkotáshoz szolgál iránymutatóként, egyben számos részletes, praktikus információt és javaslatot is tartalmaz.

Írásában 36 szerző működött közre — mind elméleti és gyakorlati szakértők. A szerzők sokszínűsége biztosíték volt arra, hogy egy komplex, szintetizált, az adott témát több nézőpontból körüljárt mű keletkezzen, melynek alapvető célja, hogy szélesítse a stratégiai előrejelzések iránt érdeklődők körét — különösen az üzleti szférában.

  1. Asztal az éles látásért
  2. Jövőkutatás, jövőkép | Pedagógiai Folyóiratok
  3. Mi a teendő, mi a tevékenységek sorrendje?
  4. Kartal JÖVŐKÉP + a Faluvállalat - Jövőkép

Vállalkozásuk sikerét mutatja, hogy a ban megjelent kötet alapműnek számít a témában. A könyvből megtudhatjuk, miként lehet a leghatékonyabban alkalmazni a stratégiaalkotáshoz használt új technikákat, emellett a szerzők arra is ügyeltek, hogy jól kiemeljék a lényegi pontokat, a fogalmi különbségekre és hasonlóságokra közérthetően világítsanak rá.

A könyv szerkesztése kidolgozott, precíz, ami nagyban elősegíti az érthetőséget, követhetőséget.

György Jövőkutatás, jövőkép E számunk tanulmányai a jövővel foglalkoznak. A Valóság rovat e témához kapcsolódó beszélgetései pedig a jövő tervezéséről és kutatásáról szólnak. Egyfelől a jövőkutatás jelenlegi állásáról, másfelől  a tervezés, tervezhetőség hazai történetéről kapunk belőlük képet.

Ráadásul kifejezetten olvasmányos, úgyhogy bátran ajánlható azoknak is, akik még csak most ismerkednek a témával, de azok is haszonnal forgathatják, akik már rendelkeznek ismeretekkel a stratégiai előrejelzések terén. A szerzők a műben konzekvens szerkesztési elvet követnek, az iránymutatásokat megszámozták háromszintű listát alkotva.

közvetlen látási prizmák látás myopia hyperopia

Minden egyes fejezet alfejezet a címmel indul, majd alatta egy-két bekezdésben az adott szerző röviden összefoglalja mondanivalóját, mintegy definiálja a címet. A következő rész az úgynevezett kulcslépéseké: milyen lépéseket kell megtennünk ahhoz, hogy tartani tudjuk magunkat az iránymutatásban foglaltakhoz? Ezután jön a várható kimeneteleket taglaló rész, amelyből az is kiderül, milyen előnyökkel jár, ha a könyvben leírtak szerint cselekszünk. Minden fejezet tartalmaz egy-egy hazai értsd: amerikai vagy nemzetközi példát — ily módon szemléltetve, hogyan néz ki a gyakorlatban a korábban leírt elméleti technika.

Végül pedig minden egyes alfejezetet irodalmi ajánlások zárnak, amelyek a további tájékozódást szolgálják. A kötet hat fejezetre kulcslépésre bomlik. Hasznosságukat jelzi, hogy többek között a Houstoni Egyetemen, a Future Studies szakon mesterképzés ezek alapján készítették el a tanmenetet.

A Keretek elsősorban a hozzáállásról, a hallgatóságról, a munkahelyi környezetről, az észszerűségről, a célokról és a csapatok kialakításáról szól, míg a Vizsgálat című fejezet a rendszer, a történetiség és a jelenlegi helyzet összefüggéseinek vizsgálatával kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazza.

Az Előrejelzés c. A negyedik fejezetben Elképzelések a helyes következtetésekről olvashatunk, a Tervezés című fejezetben megismerhetjük, miként célszerű stratégiákat felépítenünk, hogyan tudjuk elképzeléseinket megvalósítani.

Végül a cselekvéseket részletező fejezet témája az eredmények megfelelő kommunikációja: hogyan alkossunk eljárási rendszert, illetve miként intézményesítsük a stratégiai gondolkodást, hogyan tehetjük a rendszert intelligensé?

Az első fejezet Keretek hat szakaszból áll: Hozzáállás igazítása; Ismerd a célközönséget!

prolaktinoma és látás vásároljon látványjavító szemüveglencséket

Ésszerűség és a célok ismerete; Célok kitűzése; Csapat kiválasztása; Stratégiai munkakörnyezet kialakítása. Megtudhatjuk miért is kulcsfontosságú, hogy a jövőt pozitívan lássuk, és miként lehetséges ezt a pozitív jövőképet fenntartani.

Fontos leszögezni, hogy ez nem vakhitet jelent, hanem cselekvést és felelősségvállalást. A magabiztosság fontos eleme a sikernek, de emellett nem szabad elsiklani a hiányosságaink, illetve közösségen belüli pozitív és negatív differenciák felett. A könyvnek ez a része különböző módszereket Spirál Dinamika, KAI, MBTI és HBDI is ismertet, amelyek segítenek a megfelelő csapat összeállításában, illetve abban, hogy sikeresebben tudjuk kihasználni a csoport teljes szellemi kapacitását pl.

Megtudhatjuk, miért fontos, hogy heterogén csapatot hozzunk létre — olyan emberekből, akik egy nyitott és gátlásoktól mentes munkakörnyezetben mernek egymásnak ellentmondani, képviselni a saját véleményüket. A stratégiai gondolkodásban nem lehet csak lineárisan gondolkodni, fel kell ismerni a nem lineáris mintákat exponenciális logaritmikus, hiperbolikus, ciklikus, jövőkép mik ezek a példák S-görbe. Amennyiben képesek vagyunk elfogadni a komplexitást, a problémák felmerülésének sokkal kisebb az esélye.

Szükség van rövid- közép- és hosszú távú kockázatelemzésekre, hiszen különböző változások különböző időkben különböző eredményeket hoznak. A fejezetben ezekhez is kapunk mind elméleti, mind gyakorlati tanácsokat. Változatos technikákat ismerhetünk meg továbbá: hogyan lehet ésszerű célokat kitűzni, mi a teendőnk a résztvevőkkel, érintettekkel, külső piaci szereplőkkel, döntéshozókkal? A Vizsgálat c. Kiderül belőle, mennyire nélkülözhetetlen, hogy képesek legyünk globális szinten látni saját helyzetünket, problémáinkat, és itt is megismerkedhetünk különböző módszerekkel STEEP-analízis, Wilber-féle kvadráns.

A környezet vizsgálata azért fontos, hogy lássuk, milyen ütemben változnak a trendek, mi az, ami kívül esik a látókörünkön. A harmadik fejezet Előrejelzés bomlik a legtöbb részre, szám szerint öt szakaszra Ismerd meg a mutatókat és bizonytalanságokat; Válassz előrejelzési eszközöket; Válassz szét — Hozz létre jövőkép mik ezek a példák Egyesíts — rangsorold az ötleteket; Ahol ellenőrizheti látását és vásárolhat szemüveget alternatívákat és 32 alfejezetre.

Ebben a fejezetben az alternatív jövőképek felvázolásának fontosságával ismerkedhetünk meg: milyen mélységben érdemes kidolgozni őket, milyen részekből kell állniuk. Az ide tartozó módszerek: brainstorming, eltérő forgatókönyvek írása, anomáliák meghatározása.

A tervezés során meg kell határozni a fordulópontokat, melyek fontos állomásai a célhoz vezető útnak. A sikeres stratégiai gondolkodáshoz nélkülözhetetlen, hogy minél többet megtudjuk a múltról — csak ily módon lehet többféle jövőt elképzelni.

Nincs egyféle módszer amelyet bármikor alkalmazni lehetnekülönböző módszereket kell vegyíteni, egymást kiegészítve használni. A kötet jövőkép mik ezek a példák indul ki, hogy minden problémára van megoldás legfeljebb még nem találtuk meg. A problémák megoldásához különböző technikák léteznek: biostratégia, sciencie fiction, értékanalízis.

A brainstormingot folyamatosan tökéletesíteni kell, például a Jung-féle kreatív gondolkodás segítségével. Jó taktika a szigorúság és a kreativitás megfelelő vegyítése, vagy az irodalomból ismert szinesztézia pl. A csoport számára nélkülözhetetlen egy közös, mindenki által elfogadott és támogatott kiindulási alap kijelölése. Ajánlott a trendekkel, különösen az újabbakkal szembeni szkepticizmus. Az igazságot ne tekintsük dogmának, inkább csak egy lehetséges mentális szerkezetnek. Semmi jelenlegit nem szabad véglegesnek tekinteni.

kezelje a látást az idegbetegségek hatása a látásra

A stratégiai gondolkodás alapegysége az adat. Adatok nélkül nem lehetséges semmilyen prognózis.

hogyan lehet növelni a hiperópiát a látás vizsgálatának módszerei

Amennyiben elegendő kvantitatív, esetleg kvalitatív adat áll rendelkezésünkre, úgy különböző matematikai modelleket lehet használni. Érdemes leszögezni, hogy a jövőképalkotás lényege nem a jóslás, hanem az, hogy segítségével felkészülhessünk a lehető legtöbb forgatókönyvre, jövőbeni változásra.

A jövőképek között sorrendet kell felállítani, ami a 4P modell Possible, Plausable, Probable, Preferable alapján történhet. A fejezet ezeken kívül bemutatja, miben áll a visszafelé gondolkodás technikája, miért hasznos, ha az eseményeket fordított időrendben vizsgáljuk. A szerzők szerint érdemes a jövőre egyfajta játékként tekinteni.

Ilyenkor a tervezés során határozzuk meg, hogy kik a játékosok; ki kivel van; lesz-e vesztes, illetve nyertes azaz kooperatív vagy kompetitív-e a játék ; mik a játékszabályok; mi a cél. Szükséges megteremteni a harmóniát vágyak és lehetőségek, illetve változás és állandóság között. A negyedik fejezet Elképzelések három szakaszra Következmények meghatározása; Feltételezések kétségbe vonása; Vizionáló gondolkodásmód és 15 alfejezetre tagolódik.

A fejezetből megtudhatjuk, hogy a jövőelképzelések felvázolása jövőalkotás során milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy a legjobb döntést hozhassuk meg a jelenben.

Fontos a rendszerszintű vizsgálat, hiszen jövőkép mik ezek a példák események is történhetnek, amelyekre nincs hatásunk, vagy amelyek cselekedeteink nem szándékolt következményei. A szerzők azt tanácsolják, hogy bármennyire nehéznek tűnik is kiszakadni a megszokott struktúrákból, szükség jövőkép mik ezek a példák rá, amennyiben tényleg az a célunk, hogy új nézőpontokat találjunk.

A tabuk és gátak ledöntése azt jelenti, hogy mindent meg kell kérdőjeleznünk, semmit sem szabad evidensnek tekintenünk, mindenfajta közös tudással, konvencióval szemben gyanúperrel kell élnünk. Nagyon fontos az állandó ellenőrzés valószínűségi ráta alkalmazásávalemellett azt jövőkép mik ezek a példák folyamatosan felül kell vizsgálnunk, hogy mindent megfelelően hajtottunk-e végre, nem hagytunk-e ki valamit, nem követtünk-e el logikai hibát.

A Tervezés c.

lehetséges, hogy a vakok visszatérjenek a látásukhoz? látás 10 vonal

Dolgozz a terveiden! Az emberi tényezőt itt is figyelembe kell venni, szükség lehet más tudományterületek pl. Minél többen részt vesznek a stratégiai gondolkodás, tervezés folyamatában, annál nagyobb a siker valószínűsége. A tervezés során azt is fel kell mérni, mi az, amin nem kell változtatni. További elem az elágazási pontok meghatározása.

látáspróba akkor optika kiválasztása a látáshoz

Mind a belső, mind a külső hatásokra figyelni kell. A kívánt út mellett tilos utat utakat is meg kell határozni.

Tervezési modellek | Digitális Tankönyvtár

Meglepetésekre is fel kell készülni, ehhez nyújthat segítséget a könyvben bemutatott extrém válaszok keresésének módszere. Cselekvés a címe a hatodik, egyben utolsó fejezetnek. Ez négy szakaszra Kommunikáld az eredményeket; Készíts cselekvési tervet; Alakíts ki egy intelligens rendszert; Intézményesítsd a stratégiai gondolkodást és 23 alfejezetre bomlik. Az itt ismertetett technikák számos utalást tartalmaznak korábbi fejezetekre a vonatkozó fejezetcímek mindenütt szerepelnek, ami megkönnyíti, hogy összefüggő egészként lássuk a könyv tartalmát; visszalapozva, az adott részt újra elolvasva, világosabbá válhat, hogy minek mi a célja.

A kommunikáció során nagyon fontos, hogy jól ismerjük azokat, akikkel kommunikálunk. Ha tisztában vagyunk a célközönség gondolkodásmódjával, viselkedési mintáival, könnyebben tudunk akár provokatívak is lenni: például arra sarkallni őket, hogy nézzenek szembe a külső és a belső kihívásokkal. A szerzők bemutatják, miként lehet különböző eszközöket képek, példák, szemléltető eszközök, kreatív feladatok arra használni, hogy az adott csoporthoz a lehető legjobban eljuttassuk az általunk fontosnak vélt információt.

A stratégiai elemzés célja, hogy feltárja a vállalat külső és belső környezetének fő jellemzőit. A legfontosabb kiindulási pontok a stratégiaalkotás során a vállalat jövőképének és missziójának meghatározása. A jövőkép a vállalkozás elképzelt jövőbeni állapota, azaz Szándékolt jövőbeni pozíció, a vállalati magatartás fő iránya Innovatív célok, új értékeket hordozó termékek, szolgáltatások Tervezett tevékenységi kör működési kör, üzleti portfólió A misszió tulajdonképpen egy nyilatkozat arról, hogy a cég mit gondol magáról, mit akar,elérni, mi amit fontosnak tart.

A cselekvési terv elkészítésének kezdeti lépése egy fontossági sorrend felállítása. Ennek során több mindenre ki kell térni, például arra, hogy milyen a csoportdinamika, a vállalati hierarchia, mennyire nyitottak a tagok. Érdemes legalább egy — az adott pillanatban — valószínűtlennek tűnő ötletet kiválasztani. A változásokat folyamatosan figyelni kell. Egy megfelelően tapasztalt személy már akkor észreveszi a változás jeleit, amikor az miért rontja a látás a rövidlátást nem következett be, negatív fejlemények esetén így hamarabb és eredményesebben közbe tud lépni.

Tervezési modellek

Passzivitás helyett aktív hozzáállás a megfelelő. Folyamatosan keresni kell zavaró tényezőket: azok az akadályok válnak problémává, melyekre nem figyelünk fel időben. Rövid távú prognózisok segítenek alternatív jövőképek felvázolásában, hamarabb átlátjuk a jövőt befolyásoló eseményeket és változókat. Az intézményesítés részeként dizájnt, fogalmi keretet kell választani, ezzel is növelve az összetartozás érzését.

Ki kell alakítani egy olyan intelligens rendszert, amelyben az elemzési folyamatot menetrendszerűen  újrakezdjük, ezzel is garantálva a folyamatos fejlődést, a kutatást és az innovációt. Mindez nem megy kreativitás nélkül, nem szabad csupán mechanikusan, megszokásból cselekedni. Egy tréningprogram kialakítása az intézményesítés meghatározó része. Ezzel érhetjük el egyik legfontosabb célunkat, egy gondolkodó szervezet létrejöttét, ahol a vízió és a valóság egybefonódik és harmóniában van egymással.

Ajánlható emellett szakemberek, oktatók számára, akik a könyvben szereplő elméleteket, kutatásokat jól használhatják saját céljaikra.

The secrets of learning a new language - Lýdia Machová

Utóbbiak például könyvrészeket feladhatnak hallgatóiknak elemzés, továbbgondolás, saját stratégiák megalkotása céljából. A könyv nem módszertani kiadvány, inkább egyfajta sztenderdet alkot: miről, milyen kérdésekkel kell elemzőként gondolkodnunk?

Hozzászólások

A jó gyakorlatok szűrt változata lényegre törő, a számos szemléltető példa kifejezetten olvasmányos. A könyv hidat alkothat gyakorlat és elmélet között.

Social Technologies,Washington D.

A sikerélmény viszi előre a szervezeteket és rövid távon is nyújtani kell módot a sikerre, hogy a hosszú távú célt elérjük. A Nonprofit Információs és Oktató Központ NIOK példája jól illusztrálja a világos feladat-meghatározást, majd azt, hogyan bontották le a feladatokat tevékenységekre. A NIOK stratégiai célként ben az elkövetkező két évre azt tűzte ki maga elé, hogy jó minőségi tanfolyamokat tartson a nonprofit szervezetek munkatársai számára. Ehhez kapcsolódóan két feladatot fogalmazott meg: I.