Vérmérséklet – Wikipédia

Flegmatikus nézet, 2.1. Személyiségelméletek

A személyiség szerkezete Freud és Jung elméletében A személyiség szerkezeti felépítésére vonatkozóan a pszichoanalitikus irányzat komplex elképzeléssel rendelkezik, és az összetevőket a pszichés működés sajátosságaira vezeti vissza.

flegmatikus nézet

A továbbiakban flegmatikus nézet két legnagyobb hatású személyiségelméletet, Freud és Jung rendszerét mutatjuk be röviden. Freud a személyiség strukturális modelljében három részt különböztet meg, az ösztönént Idaz ént Ego és a felettes ént Superego. Úgy képzelte, hogy születéskor még csak az ösztönén létezik, és ebből fokozatosan válik ki az én és a felettesén a külvilággal való kapcsolat hatására. Az Id jellemzői: Az örökletes, velünk született lelki dolgok tárháza, az ösztönök székhelye és nagyrészt tudattalan.

Sanguine, kolerikus, flegmatikus és melankolikus

Működésére az örömelv jellemző, vagyis az ösztönszükségletek kielégítésére, örömszerzésre, a kellemetlenség, fájdalom elkerülésére törekszik. Ehhez az ún.

Személyiség típusok : Melankólikus.

Az ösztönént primitív működés jellemzi, amennyiben nem érvényesek rá a logika törvényei, nincsenek benne téri-idői viszonyok és az ellentétes érzések is jól megférnek egymás mellett. Az Ego jellemzői: Az Idből alakul ki a külvilághoz való alkalmazkodás során, mivel a szervezet igényei megfelelő kapcsolatot kívánnak létesíteni a valóság objektív világával pl.

Személyiségtípusok – Wikipédia

Működését a realitáselv határozza meg, ami a valóság követelményeihez igazodva elhalasztja a feszültség azonnali kielégülését egy gyerekek látás teszt poszter időpontra, amikor a szükséglet kielégítésére alkalmas tárgy rendelkezésre áll.

Ehhez a másodlagos folyamatokat használja, amelyek az élmények racionális, rendszerező, kategorizáló feldolgozását, a realisztikus gondolkodást jelentik.

flegmatikus nézet

A Superego jellemzői: A szüleinkhez való viszonyunk hatására alakul ki, a társadalom értékrendjének, normáink és eszmevilágának belső képviselője.

Két alrendszere van: az egyik a lelkiismeret, amely a szülői büntetés hatására jön létre, a másik az én-ideál, amely a szülői jutalmazás következménye. Kifejlődése során a szülői kontroll helyébe az önkontroll lép, és a büntetést a bűntudat érzése, a jutalmat pedig a büszkeség fogja jelenteni.

  • Sohasem beszél a levegőbe.
  • Vérmérséklet – Wikipédia
  • Hogyan javítja a biliárd a látást
  • Vakság és látás
  • Személyiségelméletek
  • Sanguine, kolerikus, flegmatikus és melankolikus - Fásultság September

A felettes-én fő funkciói: az erkölcsi normák betartása, az Id szexuális és agresszív impulzusainak gátlása, reális célok helyett eszmei célok követésére akarja rávenni az Egot és tökéletességre törekszik. Általánosságban az Id a személyiség biológiai, az Ego a pszichológiai, a Superego pedig a társadalmi komponense.

Zuhany vagy fürdőkád - Van jó válasz?

Jung a tudatos és tudattalan pszichikai folyamatok összességét nevezte pszichének, amelynek szerkezetét és természetét kutatva a következő összetevőket írta le 2. A környezethez való alkalmazkodását segítő eszköz, közvetít a külvilág felé. A tudattalan részét képezi, elfojtás eredményeképpen jön létre, és tartalmazza mindazon tulajdonságokat, viselkedéseket, értékeket, amelyeket nem akarunk megmutatni, felvállalni a külvilág előtt.

flegmatikus nézet

Az ellentétes nem képmása. Az Anima a férfiban megjelenő nő képe, az Animus a nőben rejlő férfi jelleg. A belső viselkedést tükrözi szemben a personávalközvetítő az Én és a belső világ között.

Lehetővé teszik a másik nem iránti érzelmet.

Színek és temperamentumok a rajzokban

Gyakori szimbóluma geometriai vagy koncentrikus alakzatok, mint a mandala. A személyiség megismerésének módjai A személyiség megismerését célzó módszerek célja az, hogy rendszerezett, ellenőrizhető adatokat gyűjtsünk a személyiségről vagy annak valamelyik aspektusáról.

Megkülönböztetünk az egyéni különbségek leírására és feltárására szolgáló, valamint a személyiség működési sajátosságainak tanulmányozására kidolgozott módszereket.

flegmatikus nézet

A módszerek kiválasztását meghatározza, hogy milyen személyiségelméleti keretben gondolkodik a kutató. A pszichoanalitikus irányzat képviselői flegmatikus nézet alkalmaznak projektív teszteket, behaviorista alapokon flegmatikus nézet tanuláselméleti megközelítésben a viselkedés megfigyelésére törekszenek, a fenomenológiai irányzat hívei pedig elkötelezettek a szubjektív módszerek interjú, Q-rendezés mellett Oláh, A legegyszerűbb rendszerezés alapján beszélhetünk szubjektív, objektív és projektív módszerekről.

A szubjektív eljárásokban a személy tudatosan számol be arról, hogy ő milyen, ennek formái az interjú, önéletrajzi írások, napló dokumentumok, kérdőívekre adott válaszok. Objektív módszernek tekintjük a műszerekkel vagy kísérleti helyzetben laboratóriumi feltételek mellett végzett vizsgálatokat, a viselkedés megfigyelését, vagy ha mások adnak jellemzést a személyről.

Ranschburg Jenő: Személyiségtípusok - Szegedi Piaristák

A flegmatikus nézet eljárásokban az a közös, hogy a személynek nincs tudatos befolyása arra, ahogyan a tesztelés során válaszai pl. A Rorschach-teszt az egyik legáltalánosabban használt projektív eljárás a klinikai gyakorlatban. A személyiséget tanulmányozó eljárásokat három kategóriába sorolhatjuk: Önbeszámolón alapuló módszerek: interjú, kérdőívek és személyiségtesztek emlékezeti hiányosságok vagy percepciós torzítások befolyásolhatják A flegmatikus nézet közvetlen megfigyelése természetes közegben vagy mesterségesen létrehozott helyzetben csak részleges információt ad a személyiségről Személyes élettörténetek, életút adatok: a személyes élet fontosabb eseményei, időpontjai pl.

flegmatikus nézet

A pedagógiai gyakorlatban is ezekhez hasonló módszerek használhatóak a tanulók személyiségének megismerésére.

A tanulók megfigyelése pl. Bemutatta a két legnagyobb hatású mélylélektani személyiségelmélet, a pszichoanalízis és a jungi analitikus pszichológia felfogását a személyiség szerkezetéről. Végül röviden összefoglaltuk, hogy milyen módszerek használatosak a személyiség megismerésére a pszichológiában és a pedagógiai gyakorlatban.

Színek és temperamentumok a rajzokban A temperamentum, a vérmérséklet velünk született adottság, a cselekvésünkre jellemző forma. Kora felfogásának megfelelően a besorolás alapját az jelentette, hogy az adott emberben a négy testnedv a vér, a máj sárga epéje, a lép fekete epéje és a nyál közül melyik a domináns. A négy vérmérsékleti típus: szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus.