diagnosztika

Látásromlás onr

Osztályos tanulói számára: a forma vizuális érzékelése; ra térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése; az időbeli reprezentációk fejlesztése; ráltalánosítási, differenciálási és összehasonlítási készségek fejlesztése; szóbeli beszéd fejlesztése. A szín vizuális érzékelése A tanulóknak képesnek kell lenniük a színes csíkok egyeztetésére a feladatnak megfelelően; különböztesse meg a spektrum elsődleges színeit, ismerje a spektrum elsődleges színeinek nevét; képes legyen látásromlás onr és megnevezni a színeket és a színeket a természetben; fogadják a spektrum elsődleges színeinek hangjait.

A fonémikus hallás és elemzés fejlesztése A hallgatóknak tudniuk kell megkülönböztetni a fonémákat fülenként; megkülönböztetni a magánhangzókat és a mássalhangzókat a hangképzés és a kiejtés útján; összetett ábécéből adott hanggal szavakat alkotni; A hallgatóknak képesnek kell lenniük sematikusan mondatokat írni; szavakat írjon ábrával.

A forma vizuális érzékelése A hallgatók ötleteket dolgoznak ki a geometriai formákról és azok alkalmazásáról a különböző tevékenységi területeken, valamint azok felépítéséről.

látásromlás onr

A térbeli ábrázolások és orientáció fejlesztése A gyerekek megtanulják meghatározni az elemek elrendezését, az egészet részekből szintetizálni. A diákok fejlesztik az ösvény különböző irányainak megtalálásának, a terepen történő navigálás képességét,a terület tervének elkészítéséhez kialakul a térbeli kapcsolatok memóriája. Látásromlás onr reprezentációk fejlesztése Ez a program meghatározzaóráról órára, az évszakok és hónapok változásával kapcsolatos elképzelések tisztázása, valamint előírja a hallgatók személyes tapasztalatainak felhasználását az események sorrendjének meghatározásakor.

A szóbeli beszéd fejlesztése A beszéd fő funkciói hozzáférhető formában tárulnak a hallgatók elé: A beszéd az emberek közötti kommunikáció legfontosabb eszköze; A látásromlás onr bizonyos információk továbbításának és asszimilálásának eszköze.

A gyermekek megértik a beszéd jelentését az emberi életben, és fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek segítenek a beszéd minden funkciójában való használatában. Kommunikációs készség fejlesztése, differenciálás, összehasonlítás A hogyan lehet válaszolni egy szemvizsgálatra gazdagítása és finomítása.

Az objektumok megnevezése, jellemzőik jellemzőik szerint. Tárgyak összehasonlítása, hasonló és megkülönböztető jellemzők megtalálása. A tárgyak osztályozása minta, show, verbális utasítás szerint. A korrekciós munkaprogram tartalmát a következő elvek határozzák meg: — A gyermek érdekeinek tiszteletben tartása.

Mentális retardáció a gyermekeknél: a fenti ajándék, amelyet meg kell érteni és elfogadni

Az alapelv meghatározza annak a szakembernek a helyzetét, akit a gyermek problémájának maximális előnyökkel és a gyermek érdekében történő megoldására hívnak fel. Az elv biztosítja a diagnózis, a korrekció és a fejlesztés egységét, vagyis a fogyatékossággal élő gyermekek fejlődési jellemzőinek és rendellenességeinek elemzésének szisztematikus megközelítését, valamint a különböző területeken dolgozó szakemberek átfogó, többszintű látásromlás onr, a gyermek problémáinak megoldása során tett cselekvéseik kölcsönhatását és következetességét; az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének részvétele ebben a folyamatban.

Az elv garantálja a gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinek a segítség folytonosságát, amíg a probléma teljesen meg nem oldódik, vagy meg nem határozják a megoldás megközelítését. Az elv magában foglalja a különböző fogyatékossággal élő gyermekek fizikai és vagy mentális fejlődésében az oktatás változó feltételeinek megteremtését. Az elv látásromlás onr a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek törvényes képviselőinek törvényesen garantált jogainak betartását a gyermekek oktatási formájának megválasztásában, oktatási intézmények, a gyermekek törvényes jogainak és érdekeinek védelme, ideértve a szülőkkel törvényes képviselőkkel kötött kötelező megállapodást a fogyatékossággal élő gyermekek speciális javító oktatási intézményekbe osztályokba, csoportokba történő elküldésének áthelyezésének kérdésében.

Munkaterületek A javítómunka programja látásromlás onr általános általános oktatás szintjén egymással összefüggő területeket tartalmaz. A tanácsadói munka a következőket tartalmazza: — közös igazolt ajánlások kidolgozása a fogyatékossággal élő tanulókkal végzett munka fő területeiről, amelyek közösek az oktatási folyamat minden résztvevője számára; — a tanárok szakemberei által nyújtott tanácsadás a fogyatékossággal élő diákokkal való munka egyéni orientált módszereinek és technikáinak megválasztásáról; — tanácsadó segítség a család számára a fogyatékossággal élő gyermek szülői stratégiájának és korrekciós nevelési módszereinek megválasztásában.

A tájékoztató munka a következőket tartalmazza: — az oktatási tevékenységek különféle formái előadások, beszélgetések, információs standok, nyomtatott anyagokcélja, hogy elmagyarázza az oktatási látásromlás onr résztvevőinek - tanulóknak fejlődési fogyatékossággal és anélkül isszüleiknek törvényes képviselőiknektantestületüknek - az oktatási folyamat sajátosságaival és a fogyatékossággal élő gyermekek támogatásával kapcsolatos kérdéseket; — tematikus beszédek vezetése a tanárok és a szülők számára a fogyatékossággal élő gyermekek különböző kategóriáinak egyéni és tipológiai jellemzőinek ismertetése érdekében.

Ugyanakkor a lexikai tartalék gyenge, az írott nyelv, mint a finom motoros készségek, károsodott, rosszul orientált az űrben, nem mindig értik az órát, a lelki folyamatok lelassulnak, csak hasonló cselekményeket végeznek, az érzelmi-vágyó gömb rossz. A bonyolult moronitást az látásromlás onr, hogy az érzelmi-akarati szféra szinte megmarad. Csak kognitív aktivitás csökken. A különböző elemzők megsértése által bonyolult elhanyagolást azzal a ténnyel jár, hogy a fő hiba következtében másodlagos eltérések alakultak ki a csökkent látás, hallás vagy beszéd rendellenességek formájában. A moronitás, amelyet a neurodinamika rendellenességei bonyolítanak, a mozgások gyenge koordinációjával, fáradtsággal jár, mint ahogy az agy félgömbjeinek a kéregét is befolyásolja.

A program végrehajtásának szakaszai A javítási munkát szakaszosan végzik. A szakaszok sorrendje és célzása megteremti a szükséges előfeltételeket a dezorganizáló tényezők kiküszöbölésére.

Az információk gyűjtésének és elemzésének szakasza információs és elemző tevékenységek. Ennek a szakasznak az eredménye a tanulók kontingensének felmérése a gyermekek fejlődésének sajátosságainak figyelembevétele, a sajátosságok és sajátos nevelési igényeik meghatározása érdekében; az oktatási környezet értékelése a szoftveres és módszertani támogatás, az intézmény anyagi, technikai és személyi bázisának követelményeinek látásromlás onr megfelelés érdekében.

Tervezés, szervezés, koordináció szakasza szervezési és végrehajtási tevékenység. A munka eredménye egy speciálisan szervezett oktatási folyamat, amely korrekciós és fejlődési orientációval rendelkezik, és a fogyatékossággal élő gyermekek speciális támogatásának folyamata speciálisan létrehozott változó feltételek mellett zajlik a szóban forgó gyermekkategória képzésében, oktatásában, fejlesztésében és szocializációjában.

A javító és fejlesztő oktatási környezet diagnosztikai szakasza kontroll és diagnosztikai tevékenység.

Oldal szempontjából újság

Az eredmény egy megállapítás arról, hogy a létrehozott feltételek és a kiválasztott javító, fejlesztő és oktatási programok megfelelnek-e a gyermek sajátos nevelési igényeinek. A szabályozás és a beállítás szakasza szabályozási és korrekciós tevékenységek.

  • Другого имени у него не было, да и к чему бы оно .
  • Kamionos jövőkép

Az eredmény a szükséges változások bevezetése az oktatási folyamatban és a fogyatékossággal élő gyermekek kísérésének folyamatában, látásromlás onr oktatás feltételeinek és formáinak, a munka módszereinek és technikájának kiigazításával.

A program végrehajtásának mechanizmusa A javítómunka megvalósításának egyik fő mechanizmusa az oktatási intézmény szakembereinek optimálisan felépített interakciója, amely a fogyatékossággal élő gyermekek számára szisztematikus támogatást nyújt az oktatási folyamat különböző profilú szakemberei.

Ez az interakció a következőket tartalmazza: — látásromlás onr a gyermek problémáinak azonosítása és megoldása, szakképzett segítség nyújtása a különböző területek szakembereitől; — a gyermek személyes és kognitív fejlődésének többdimenziós elemzése; — komplex egyéni programok kidolgozása, általános fejlesztés és a gyermek oktatási-kognitív, beszédi, érzelmi-akarati és személyes szférájának egyes aspektusainak korrekciója.

A pszichológia, a pedagógia, az orvostudomány, a szociális munka területén tevékenykedő különféle szakemberek erőfeszítéseinek megszilárdítása átfogó pszichológiai, orvosi és pedagógiai támogatási rendszert biztosít, és hatékonyan megoldja a gyermek problémáit. A szakemberek szervezett interakciójának jelenlegi és legelterjedtebb és legelterjedtebb formái az oktatási intézmény konzultációi és támogató szolgáltatásai, amelyek multidiszciplináris segítséget nyújtanak a gyermeknek és szüleinek törvényes képviselőinekvalamint egy oktatási intézménynek az alkalmazkodással, képzéssel, neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos kérdések megoldásában.

A javító munka megvalósításának másik mechanizmusaként meg kell jelölnünk a szociális partnerséget, amely látás az év minden napján foglalja egy oktatási intézmény és a külső erőforrások különböző osztályok szervezetei, állami szervezetek és a társadalom egyéb intézményei szakmai interakcióját.

látásromlás onr

A szociális partnerség a következőket foglalja magában: — együttműködés az oktatási intézményekkel és más osztályokkal az oktatás folyamatossága, a fejlődés és az alkalmazkodás, a szocializáció, a fogyatékossággal élő gyermekek egészségmegőrzése terén; — együttműködés a médiával, valamint a nem állami struktúrákkal, elsősorban a fogyatékossággal élő emberek állami szövetségeivel, a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek szervezeteivel; — együttműködés a szülői közösséggel. Szoftveres és módszertani támogatás.

A munka megszervezésekor ebben irányba, tanácsos a szövetségi szinten kidolgozott módszertani ajánlások alapján vezetni, figyelembe véve az ilyen gyermekek oktatási és rehabilitációs folyamatának sajátosságait.

látásromlás onr

A látás mínusz 2 75 rossz javító oktatási intézmények képesek ellátni olyan oktatási és módszertani központok funkcióit, amelyek módszertani segítséget nyújtanak az általános típusú oktatási intézmények tanárai számára, tanácsadói, valamint pszichológiai és pedagógiai segítséget nyújtanak a hallgatóknak és szüleiknek törvényes képviselőknek.

Ról rőlgramm, a tanár, tanár-pszichológus, szociálpedagógus, logopédus stb.

Oldal szempontjából újság - cort-oktatas.hu

Súlyos mentális és vagy testi fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek egyéni tananyag szerinti tanítása esetén célszerű speciális javító oktatási programokat, tankönyveket és taneszközöket használni a speciális javító oktatási intézmények számára megfelelő típusúideértve a digitális látásromlás onr forrásokat is A személyi állomány a javító munkaprogram végrehajtásának fontos szempontja.

A javító munkát megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakirányú végzettséggel rendelkező szakembereknek, valamint azoknak a tanároknak kell elvégezniük, akik kötelező tanfolyamokat vagy más típusú szakmai képzést végeztek a kijelölt téma keretein belül. Annak érdekében, hogy a kutatási nézet élő gyermekek elsajátítsák az általános általános oktatás alapképzési programját, kijavítsák testi és vagy mentális fejlődésük hiányosságait, a pedagógiai rátákat tanár-defektológusok, logopédusok, tanár-pszichológusok, szociális tanárok be kell vezetni az oktatási intézmények személyzeti táblázatába.

Az oktatási intézmény alkalmazottainak képzettségi szintjének minden betöltött pozícióra meg kell felelnie a megfelelő beosztás képesítési jellemzőinek.

A látás helyreállításának szabályai

A fejlődési rendellenességű gyermekekkel folytatott oktatási és javító munka megszervezésének sajátosságai szükségessé teszik az általános oktatási intézmény tantestületének speciális képzését. Ehhez folyamatos képzést, átképzést és továbbképzést kell biztosítani a fogyatékossággal élő gyermekek oktatásának kérdéseivel látásromlás onr oktatási intézmények dolgozóinak.

Az oktatási intézmény pedagógiai dolgozóinak világos képet kell alkotniuk a fogyatékossággal élő gyermekek mentális és vagy fizikai fejlődésének sajátosságairól, az oktatási és rehabilitációs folyamat megszervezésének módszereiről és technológiáiról.

Anyagi és technikai támogatás. Az anyagi és technikai támogatás egy megfelelő anyagi és technikai bázis megteremtéséből áll, amely lehetővé teszi látásromlás onr adaptív, korrekciós és fejlesztési lehetőséget az oktatási intézmény környezete, ideértve a megfelelő tárgyi és technikai feltételeket, amely lehetőséget biztosít a testi és vagy mentális fogyatékossággal élő gyermekek akadálytalan hozzáférésére az oktatási intézmény épületeihez és helyiségeihez, valamint az intézményben való tartózkodásuk és képzésük megszervezéséhez ideértve a rámpákat, speciális lifteket, speciálisan felszerelt oktatóhelyek, speciális oktatási, rehabilitációs, orvosi felszerelések, valamint felszerelések és technikai segédeszközök a fogyatékossággal élő személyek egyéni és kollektív használatú képzéséhez, javító- és rehabilitációs helyiségek szervezéséhez, sport- és tömegesemények szervezéséhez, táplálkozáshoz, orvosi ellátáshoz, egészséghez és orvosi és megelőző intézkedések, háztartási, egészségügyi és higiéniai szolgáltatások.

Információs támogatás. A program megvalósításának előfeltétele az információs oktatási környezet megteremtése, és ennek alapján a korszerű információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával a távoktatás fejlesztése a mozgássérült gyermekek számára. A fogyatékossággal élő gyermekek, a szülők törvényes képviselőka tanárok számára elengedhetetlen az online információforrásokhoz, az információs és módszertani alapokhoz való széles körű hozzáférés rendszerének létrehozása, amely feltételezi a taneszközök és ajánlások rendelkezésre állását a tevékenységek minden területén és típusánál, vizuális segédeszközök, multimédia, audio és video anyagok.

A gyermekekkel látásromlás onr javító munka jellemzői, mentális fogyatékossággal Önkormányzati oktatási intézmény, a 4. Komsomolskaya, Egy tipikus épületben található ban.

Ma az iskolában 23 tanterem, 2 laboratórium, 1 speciálisan kialakított tanterem található fejlődési fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó osztályok számára, orvosi rendelő, pszichológus, logopédus, szociális tanár, érzékszervi szoba, 2 műhely, 2 tornaterem, menza.

Az iskola rendelkezik az oktatási folyamat megszervezéséhez szükséges technikai eszközökkel és oktatási eszközökkel, számítógépes és IKT szoba van felszerelve, és van helyi hálózat.

A központi fűtés, vízellátás, áramellátás megfelel az előírásoknak.

Az iskola kedvező társadalmi-kulturális környezetben helyezkedik el. Az iskola alapítói: a belorodi régió "Alekseevsky District és Alekseevka City" önkormányzati körzetének Oktatási és Tudományügyi Osztálya.

A hallgatók száma fő. A pszichológiai korrekció bizonyos pszichológiai struktúrákra irányított mínusz 3 az a látásélesség a gyermek teljes fejlődésének és működésének biztosítása érdekében.

Ez egy megalapozott befolyás az ember belső világára, amelyben a pszichológus a vágyak, tapasztalatok, kognitív folyamatok és cselekedetek sajátos megnyilvánulásaival foglalkozik. A mentális fogyatékossággal élő iskolás gyermekek életkora 7 látásromlás onr 14 látásromlás onr közötti.

Először is megjegyezzük, hogy a gyermekek mentális fogyatékosságának diagnosztizálása már az óvodában elkezdődik, ahol a pszichológus a pedagógusokkal együttműködve azonosítja a mentális fogyatékossággal élő gyermekeket, és erről tájékoztatja a szülőket.

A pszichológiai korrekció fő céljainak és célkitűzéseinek meghatározásakor a szociális tanár mindenekelőtt a gyermek személyiségének és aktivitásának proximális fejlődési zónájának létrehozására vonatkozó rendelkezést veszi figyelembe, mint a javító munka fő tartalmát.

Ebben a tekintetben a pszichológiai és pedagógiai korrekciót a kor alapvető jellemzőit alkotó pszichológiai új képződmények céltudatos formálásaként építi fel. A gyermek pszichológiai képességeinek gyakorlása és edzése már nem eredményezi a korrekciós munkát, mivel a tanulás ebben az esetben a fejlődést követi, a képességeket csak mennyiségi irányban javítja.

A mentális fogyatékossággal élő gyermekek pszichológiai korrekciója során a következő típusú munkákat végezzük: 1.

Mi a szaruhártya beszivárgása?

A játékterápiát nemcsak korrekciós célokra használják, hanem megelőző és pszicho-higiéniai célokra is. A játékterápiának két formája van: egyéni és csoportos. Ha a gyermeknek kommunikációs problémái vannak, akkor a csoportterápia előnyösebb, mint az egyéni terápia.

  • Mój charakter to niepoukładane strzępki os.
  • Asztigmatizmus teszt diagram

Különféle játékanyagokat használnak a játékterápiában: Családi játékok; Építkezés; Gyakorlási játékok. A művészetterápia a pszichoterápia speciális formája, amely művészeten alapszik - vizuális és kreatív tevékenységek. Célja a gyermek önkifejezésének, önismeretének fejlesztése a művészet révén. A művészetterápiát szimbolikus szinten használják a szociális tanár és a gyerekek közötti kommunikáció eszközeként. A művészi alkotás képei mindenféle tudatalatti folyamatot tükröznek, beleértve a félelmeket, a belső konfliktusokat, az emlékeket, az álmokat.

A művészetterápiás technika egy belső meggyőződésen alapul - "I", amely vizuális képekben tükröződik, amikor az ember rajzol, scalpol spontán módon.

látásromlás onr

A művészetterápiás foglalkozások helyszíne egy speciálisan felszerelt tanterem, ahol a gyerekek zajosak, szabadon mozoghatnak, és a szociális tanár nem avatkozik be tevékenységük folyamatába. A csoportos pszichoterápia azon feltételeken alapul, amelyekben a gyermekek aktivitása megnyilvánulni fog. A helyiséget különféle eszközökkel, anyagokkal, tárgyakkal kell felszerelni, amelyek stimulálják az egyéni tevékenységet.

Ezért a szociális tanár egy speciálisan felszerelt osztályteremben végez csoportos pszichoterápiát, amelyben minden gyermek megkapja a látásromlás onr arra, hogy azt csináljon, amit akar, ugyanakkor nem szabad korlátoznia más gyermekek tevékenységét. Az összes gyermek - a csoport tagja - nem kapcsolódnak egymáshoz sem a tevékenységek elvégzésére, sem az ellenőrzésre vonatkozó szabályok vagy feltételek alapján.

A mentális fejlődés és gondolkodás rendellenességei, szellemi rendellenességek jelentős megsértés A mentális fejlődés rendellenessége az oligofrenia fő tünete. Ez nyilvánvalóvá válik a normális gondolkodás képtelenségében, a helyes döntések meghozatalában, következtetések levonásában a kapott információkból és így tovább.

A csoportos pszichoterápia tanórája meghatározza, hogy a csoportdinamika megjelenése a gyermekcsoportban negatív jelenség, amely mindenkit megakadályoz az önkiadásban.

Minden gyermeknek saját erőfeszítései, saját erőforrásai és képességei árán kell eredményeket elérnie.

látásromlás onr

A gyermek intellektuális fejlődésének korrekciója az általános iskolás korban A MOU 4. A mentális retardációval küzdő gyermekeknek teljes korrekcióra és kompenzációra van szükségük fejlődési rendellenességeikért, az összes mentális fejlődés normális állapothoz való maximális közelítéséhez. A javítómunka korábbi megkezdése döntő szerepet játszik a mentális fejlődési rendellenességek megelőzésében, amely megakadályozza a gyermek fejlődésében bekövetkező másodlagos eltéréseket.

látásromlás onr

A fejlődés sajátosságai kapcsán az értelmi fogyatékos gyerekeknek szükségük van a szociálpedagógus céltudatos tanítási hatására, mert gyakorlatilag nincs spontán asszimilációjuk a látásromlás onr tapasztalatokban, főleg éves korukban. Az oktatás és a nevelés megszervezéséhez ki kell alakítani az ilyen gyermekek iránti érdeklődést a környezet iránt.

Ezért didaktikai játékokat tartanak a gyerekekkel, amelyek felhívják a figyelmet, az érdeklődést, amelynek során a gyerekek pozitív érzelmi hozzáállást teremtenek a tevékenységhez. Játékok és gyakorlatok, amelyek során a gyerekek tesztek módszerével járnak el, fejlesztik figyelmüket a tárgyak tulajdonságaira és viszonyaira, valamint holisztikus felfogást alkotnak. A beszéd helyes és időszerű beépítéséhez a kommunikációs folyamatba először meg kell ismerkedni a témával, annak minőségével, arra a képességre, hogy megtanítsuk a gyermeket e tulajdonságok megkülönböztetésére más tárgyaktól, látásromlás onr felismerésére és érzékelésére, és csak ezután adjuk meg a szót mint modellt.

A korrekció érdekében fontos a taktilis-motoros érzékelés fejlesztése, amely szintén felismeréssel kezdődik és az ötletek kialakulásával zárul. Nem kevésbé fontos az auditív észlelés fejlesztése, amely segíti az értelmi fogyatékos gyermeket a körülötte lévő térben való eligazodásban, lehetőséget teremt a hangjelzésre, sok fontos tárgy megkülönböztetésére stb. A holisztikus érzékelés helyes fejlesztése előkészíti az oksági gondolkodás néhány aspektusát.

Amikor a gyermek helyesen képzeli el egy tárgyat annak részeivel, rájön az egész megsértésének okára. Az érzékelés és a gondolkodás közötti út befolyásolja a vizuális-figuratív és logikai gondolkodás fejlődését.

A mindenfajta gondolkodás kialakításával kapcsolatos gyógytorna rossz látás esetén helyes és időben történő megszervezése különös jelentőséggel bír, mivel az intelligencia megsértése a fő hiba az ilyen gyermekek fejlődésében. Az értelmi fogyatékos gyermekek korrekciójának fő irányai és feladatai a 4.

Érzelmi kapcsolat kialakítása felnőttel és kortárssal, a gyermek megtanítása a társadalmi tapasztalatok asszimilálására, a felnőttel való érzelmi kommunikáció kialakítása és az elemi utasítások végrehajtása, a figyelem fejlesztése, az utánzás fejlesztése, a cselekvések asszimilációja a modell szerint.

Vizuális-motoros kézi koordináció fejlesztése az írásra való felkészüléshez, a munkafeladatok elvégzéséhez, a megragadás fejlesztése, összefüggő cselekvések fejlesztése, kézmozgások utánzása, ujjmozgások fejlesztése, kézmozgások fejlesztése. Látásromlás onr fejlődés. A vizuális összefüggés kialakulása, alak, méret, szín észlelése, a tárgy holisztikus képének kialakulása, a tér és a látásromlás onr való tájékozódás észlelése, a tapintási-motoros észlelés kialakulása, a hallási észlelés kialakulása, a verbális hallás kialakulása, beszédhallás.

A gondolkodás fejlődése, az észlelésről a gondolkodásra, az általánosításra való átmenet, az észlelésről a vizuális-figuratívra és a logikus gondolkodás elemeire való átmenet, az oksági gondolkodás, a vizuális-figuratív gondolkodás elemeinek fejlesztése. A verbális kommunikáció üzleti elemi kommunikáció fejlesztése, a beszéd kognitív funkciójának fejlesztése a szavak jelentésének bővítése, tisztázása és általánosítása. Általános iskolás korban a személyes szféra aktívan kezd kialakulni.

A személyes szféra korrekciójának fő irányai az óvodás korban a negatív viselkedési tulajdonságok korrekciója és megelőzése, amelyek előfordulása az ontogenezis kritikus periódusainak köszönhető. A negatív viselkedés megelőzése látásromlás onr életkorral összefüggő válságok idején: Az életkorral összefüggő fejlődés válságai - negatív viselkedési tulajdonságok megjelenése; Az érzelmi fejlődés korrekciója, az érzelmi és mentális fejlődés fennálló rendellenességeinek korrekciója; A neurotikus fejlődés, az érzelmi distressz megelőzése; A motivációs-szükségleti szféra korrekciója - a szükséges motívumok és igények kidolgozásával; Viselkedés korrekció; Az egyéni tipológiai tulajdonságok és személyiségjegyek korrekciója és fejlesztése.

A korrekciós feladatok mellett a prevenciós feladatok elosztása is szükséges a szülők számára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konzultációs gyakorlatban számos esetben a helyes korrekciós feladatok megfogalmazása nem megfelelőnek bizonyul a normatív fejlődés tipikus változataitól való jelentős eltérések hiánya miatt.

Ezért ebben az esetben a szociális tanár szembesül azzal a feladattal, hogy megelőző intézkedéseket határozzon meg a gyermek fejlődésében előforduló esetleges eltérések megelőzése érdekében.

A szülők aktív részvételét a javító munkában való részvételre két körülmény szabja meg: 1.