Vizuális analóg skála

Vizuális index skála

Tartalom

References Absztrakt Célkitűzés: A szerzők a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályán vizsgálták az általuk operált betegek postoperativ fájdalmának mértékét, és egyes fájdalomcsillapítási módszerek összehasonlítását végezték el.

vizuális index skála

Vizuális index skála és módszer: A vizsgálat 10 hónapig tartott, thoracotomizált beteg adatait dolgozták fel. A betegeket két csoportba osztották: egyik csoport transdermalisan felszívódó fentanyltapaszt kapott és intraoperativ intercostalis blokád is történt.

A másik betegcsoport epiduralis anaesthesiában EDA részesült.

A műtét napján és további két napig vizuális analóg skála VAS felhasználásával mérték a postoperativ fájdalmakat. A vizsgálók feljegyezték a premedikáció és a műtét megkezdése közötti időt, a műtétek idejét, az intraoperativ és postoperativ időben adott gyógyszereket, azok hatóanyagait, valamint dózisait, a beadás idejét.

Külön jegyezték azokat az eseteket, amikor intraoperative bordatörés történt.

Baddeley és Hitch Munkamemória Modellje A munkamemória modell megalkotásának alapja a következő kutatás volt: Kísérletükben párhuzamosan végeztettek két olyan feladatot a kísérleti személyekkel, ami a munkamemória működésén alapult.

Feljegyezték a törött bordák számát és az operáló orvos személyét is. Eredmények: A szerzők az összegyűjtött adatok elemzése során egyváltozós varianciaanalízist, valamint lineárisregresszió-vizsgálatot végeztek.

Az elemzések kapcsán megismert eredmények közül a szignifikáns, illetve az úgynevezett szignifikanciaközeli összefüggéseket közlik. Függő változóként a 0.

vizuális index skála

Az eredményeket — azok sokszínűsége miatt — a részletes részben mutatják be. Következtetések: A szerzők megállapítják, hogy az általuk bevezetett módszer, a perioperativ transdermalis fentanyltapasz intraoperativ intercostalis blokáddal kiegészítve, kellő hatékonyságú fájdalomcsillapítást ért el, amely — az állandó szérumfentanylszint miatt — úgy a betegek, mint az ápolószemélyzet részére megfelelőnek bizonyult.

Korai életkorban elvégezhető vizsgálatok A korai szűrésre, vizsgálatra kialakított eljárások közül az alábbiakban a Brunet-Lézine és a Bayley teszteket ismertetjük. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálat feladatai körébe rendeli a korai fejlesztést és gondozást.

A módszer alternatívát nyújthat a mellkassebészetben elterjedt epiduralis anaesthesiával szemben. Export References.

vizuális index skála