“Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom élet, hogy jöjj vissza ezekbe a testekbe.”

Kijelentések a látásról

Jn 1, A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.

Nem sokkal az után, hogy elaludtam Isten egy látást és kijelentést adott nekem. A látás háromszor ismétlődött meg pontosan részletezve Annyira felkavart és megrendített a kijelentés, hogy az teljesen megváltoztatta az egész szemléletmódomat Krisztus testéről és a vég-idők szolgálatáról.

kijelentések a látásról gyorsan visszanyeri látását

A leghatalmasabb dolog, ami Jézus Krisztus gyülekezetének adatott, hogy egyenesen előre menjen. Annyira nehéz férfiakkal és asszonyokkal megértetni, hogy mi az, amit Isten az Ő népének adni akar az utolsó időkben.

judaoroszlanja - G-Portál

Néhány héttel ezelőtt egy levelet kaptam Afrikából, egy Nairobiban élő bennszülött evangélistától. Ez a férfi a feleségével úton volt Tanganyika felé.

Nem tudtak sem írni, sem olvasni, de támogattuk őket több mint két éven keresztül. Amikor bementek Tanganyika területére egy kis falura bukkantak. Az egész falu üres volt, mert pestis pusztított a faluban. Véletlenül bennszülöttekre akadtak, akik sírtak és megkérdezték őket, mi történt? Elmondták nekik, hogy szüleik kijelentések a látásról nappal azelőtt hirtelen meghaltak.

  • A továbbra is láthatatlant láthatóvá tette, a földre jött anélkül, hogy a mennyet elhagyta volna.
  • RON MCKENZIE: A PRÓFÉTA SZOLGÁLATA
  • Legfrissebb hírek A prófétai beszéd: Isten üzenete — Istentisztelet A prófétai beszéd: Isten üzenete — Istentisztelet A prófétai beszéd: Isten üzenete —
  • Néz, lát | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

Ők magukra maradtak és félelmükben elbújtak a kunyhóban. Az evangélista kérte őket, hogy menjenek velük, de visszautasították őket. Féltek elmenni. A bennszülött férfi és felesége bementek abba a kis kunyhóba, ahol a férfi és a felesége három nappal azelőtt meghaltak. Isten szelleme és ereje bejött ezeknek az embereknek az életébe. Számunkra ez különösnek és csodálatosnak tűnhet, azonban ez a kezdete az utolsó idős szolgálatoknak.

Isten a senkiket, az ismeretleneket és jelentékteleneket fogja használni. Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban. Az nem csupán egy korai és egy késői eső lesz, hanem ezekben az utolsó napokban Isten az Ő embereinek ereje kettős mértékét fogja adni!

kijelentések a látásról homályos látás jelei

Miután elaludtam egy látás vált láthatóvá számomra. Hirtelen nagyon távol találtam magam. Nem tudtam hol voltam. Lenéztem a földre.

kijelentések a látásról a szem rövidlátást gyakorol

Hirtelen az egész föld megjelent a szemem előtt. Minden nemzet, minden faj, minden nyelv elém került keletről, nyugatról, északról és délről. Felismertem minden országot és sok benne lévő várost. Féltem és remegtem, amikor észrevettem egy hatalmas jelenséget magam előtt. Abban a pillanatban, amikor a kijelentések a látásról bejött a képbe, elkezdett villámlani és mennydörögni.

Ahogyan a villám kisült a föld felszíne fölött, a szemem lefelé haladt és észak felé fordultam. Hirtelen észrevettem, hogy egy óriást látok, és ahogy néztem teljesen össze voltam zavarodva a látványtól.

kijelentések a látásról 100 látás az, hogy hány vonal

Olyan hatalmas, olyan óriási volt. A lába úgy tűnt, hogy eléri az északi sarkot és a feje a déli sarkot. Karjai kinyúltak az egyik óceántól a másikig. Még fel sem foghattam, hogy vajon ez egy hegy lehet vagy egy óriás, amikor hirtelen tudatosult bennem, hogy ez egy hatalmas óriás.

Láthattam a fejét, ahogyan az életéért küzdött. Élni akart, azonban a teste a fejétől a lábáig be kijelentések a látásról borítva mindenféle szeméttel. Az óriás időnként szerette volna megmozdítani a testét és cselekedni, és mintha egy időre fel tudott volna emelkedni. Amikor ez történt, olyankor kis teremtmények ezrei futottak el róla.

Az undok teremtmények eltűntek erről az óriásról, de amikor megnyugodott ismét visszajöttek. Hirtelen az óriás felemelte az egyik majd a másik karját a menny felé és akkor ezeknek a teremtményeknek az ezrei menekültek el az óriásról és elmentek bele az éjszaka sötétjébe. Ez a hatalmas óriás lassan elkezdett felemelkedni és mikor ezt tette a feje kijelentések a látásról a keze belemerültek a felhőkbe. Amikor felemelte a lábát látszott, hogy megtisztította magát a szeméttől és a rajta lévő minden piszoktól, és felemelte kezeit is, mintha az Urat dicsérné.

Amikor felemelte a kezeit, azok eltűntek a felhők között. Hirtelen minden felhő a legcsodálatosabb ezüstté változott, amit valaha ismertem. Ahogyan néztem szemészeti jelentés iridociklitiszről a jelenséget az annyira hatalmas volt, hogy fel sem tudtam fogni, mit jelent mindez. Ekkor a felhőkből hirtelen óriási folyékony fény-cseppek áradtak rá a hatalmas óriásra, és lassan az óriás elkezdett olvadni és szétterülni az egész földön, és amikor az egész alakja elolvadt az egész földön óriási eső kezdett esni.

kijelentések a látásról könyv a látás színvakságának tesztelésére

A folyékony fénycseppek elkezdték elárasztani a földet, és ahogyan láttam, hogy az ahonnan élesen csökken a látás óriás hirtelen emberek millióivá változott a föld felszínén.

Ahogyan a látásban láttam, emberek álltak fel az egész földön! Felemelték a kezüket és imádták az Urat. Éppen abban a pillanatban jött egy nagy mennydörgés, ami úgy tűnt, hogy a menny morajlott.

A szememet a mennyre fordítottam és hirtelen egy alakot láttam ragyogó fehérben — a legdicsőségesebb dolog, amit valaha láttam. Nem láttam az arcát, de kijelentések a látásról tudtam, hogy az Úr Jézus Krisztus volt. Előrenyújtotta a kezeit, és amikor ezt tette kinyújtotta azt valaki felé, azután más felé, azután megint más felé.

Előre nyújtotta a kezeit a nemzetekre, a világ népeire — férfiakra és asszonyokra.

A prófétai beszéd: Isten üzenete – Istentisztelet - Pécsi Hit Gyülekezete

Ahogyan kinyújtotta a kezét feléjük úgy tűnt, hogy a folyékony fény — Istennek egy óriási kenete — a kezeiről rájuk folyik és azok a népek elkezdenek menni előre a Jézus nevében. Nem tudom milyen sokáig néztem ezt.

Úgy tűnt napok, hetek, hónapok múltak el.

Szemtorna

Észrevettem Krisztust, amint folyamatosan előre nyújtja a kezét; de valami szomorú dolog történt. Sok ember volt, akik megtagadták Isten kenetét és hívását, amikor előrenyújtotta a kezét.

Láttam férfiakat és asszonyokat, akiket ismertem.

Ha nincs mennyei látás

Embereket, akiket úgy éreztem bizonyára Isten hívott el. Amikor azonban előre nyújtotta a kezét ehhez vagy ahhoz, ők egyszerűen lehajtották a fejüket és elkezdtek hátrálni.

Mindazok, akik meghajoltak és kihátráltak, látszott, hogy a sötétségbe mennek. Láttam, ahogyan a sötétség elnyelte őket. Észrevettem, hogy Afrikában, Angliában, Oroszországban, Kínában, Amerikában az egész világon emberek ezrei voltak felkenve Isten kenetével és ezek az emberek mentek előre Jézus nevében.

11.26 Ismerni Istent

Láttam ezeket a férfiakat és nőket, ahogyan mentek előre. Voltak parasztok, mosónők, gazdag — és szegény emberek. Láttam embereket, akik meg voltak kötözve bénasággal, betegséggel, vaksággal, süketséggel. Kijelentések a látásról az Úr előre nyújtotta kezét, hogy ezt a kenetet nekik adja ők meggyógyultak, egészségessé váltak és mentek előre!

Ez egy csoda — ez egy dicsőséges csoda — azok az emberek előrenyújtották a kezüket pontosan úgy, ahogy Jézus tette és látszott, mintha ugyanaz a folyékony tűz lett volna a kezeikben. Helyre fogom állítani mindazt, amit a sáska, a cserebogár és a hernyó elpusztított. Ezek azok az embereim, akik a vég idején fognak előre menni.

Mint egy óriási hadsereg végig fognak száguldani az egész föld színén. Megfigyeltem ezeket az embereket, ahogyan mentek ide-oda a föld felszíne felett. Egy ember az egyik pillanatban még ott volt Afrikában és egy másik pillanatban Isten Szelleme átszállította esetleg Oroszországba, Kínába, Amerikába vagy bármi más helyre és viszont. Ezek az emberek mentek az egész világon és átmentek tűzön, ragályos betegségeken és éhínségeken.

És általában úgy értik ezt, hogy egy népnek cél kell, amely felé igyekszik. Az emberek előtt bizonyos programoknak kell lenniük, az eredményekre vonatkozó világos elképzelésekkel, és tudniuk kell azt is, milyen lépések vezetnek odáig.

Nem volt hosszú imádkozás. Később átgondoltam sokszor ezt a látást és megállapítottam, hogy sosem láttam gyülekezetet, sosem láttam és hallottam felekezetről, azonban ezek az emberek mentek az Kijelentések a látásról Ura nevében.

Ahogyan meneteltek előre mindenben úgy cselekedtek, mint Krisztus szolgálói a végidőkben. Ezek az emberek kijelentések a látásról ember felé szolgáltak a föld felszínén. Tíz ezreket, sőt milliókat láttam jönni az Úr Jézus Krisztushoz, amint ezek az emberek előálltak és átadták az eljövendő királyság üzenetét ebben az utolsó órában. Ez olyan dicsőséges volt, azonban látszott az is, hogy vannak olyanok is, akik mérgesekké váltak és fellázadtak és megpróbálták megtámadni azokat a munkásokat, akik az üzenetet átadták.

Isten a világ számára ebben az utolsó órában úgy fog bemutatkozni, amilyennek a világ még sohasem látta. Láttam ezeket a munkásokat, ahogyan mentek mindenfelé a föld felszínén. Ha az egyik megbotlana és elesne, a másik jönne és felemelné. A legdicsőségesebb látvány volt, amit valaha láttam.

kijelentések a látásról látásvizsgálat az SDA számára

Jézus Krisztus volt az életük lényege. Úgy tűnt mentek és cselekedtek napokon át elhaladva mellettem, ahogyan álltam és néztem ezt a látványt.

  • Prófétikus üzenet 1.
  • Mennyei látás karácsonykor | HÍREK
  • Amíg Izrael népe látta Isten csodáit, addig jó volt, bízott az isteni vezetésben, amikor leszállt a füst vagy a felhőoszlop vezette őket, megszeppentek, amíg Isten szava harsogott a felhőből, addig a nép megalázta magát.
  • Ismerni Istent | Velünk az Isten!
  • Ha nincs mennyei látás :: Bibliai kincsestár