Szemészet | Digitális Tankönyvtár

A látássérülések vizsgálatának módszerei

Látták: Átírás 1 Szakmai vezető Kapcsáné Németi Júlia A Diagnosztikai kézikönyv Látássérült látásfogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja c. Földiné Angyalossy Zsuzsánna gyógypedagógus dr.

2. A látássérülésről

Engelmayer Ágnes PhD, gyógypedagógus, klinikai gyermek-szakpszichológus Látás visszajelzés, alkotószerkesztő dr. A diagnosztikus munka feltételrendszere A diagnosztikai munkában közreműködő szakemberek Tárgyi és infrastrukturális feltételek A diagnosztikus munka tartalma A szakértői vizsgálat menete Az alkalmazott eszközök Szempontrendszer a látássérült gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokolljához Életciklus alapján A vizsgálat oka szerint A vizsgálat típusa szerint A diagnosztikus protokoll A komplex diagnosztikus folyamat jelenlegi gyakorlata A komplex diagnosztikus folyamat hiányosságai javaslatok Felhasznált és ajánlott irodalom Webográfia A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 1.

A látássérülés meghatározása A vakság meghatározása a látássérülések vizsgálatának módszerei a látássérült emberek megítélése az idők során változott. Ennek megoldására alakult ki először az Egyesült Államokban a legal blindness fogalma, amely fokozatosan elterjedt sok országban.

A legal blindness a jogi értelemben vett vakság, vagyis annak meghatározása, hogy ki jogosult a vak embereket a jogszabályok szerint megillető kedvezményekre, juttatásokra. CORN és ERIN, Ez a meghatározás a látásélesség csökkent értékét tekinti fő kritériumnak, vagyis azt az állapotot, amikor a vizsgált személy éleslátása az ép szem 1,0 értékéhez képest 0,3-es vagy az alatti értékű.

A másik tényező, amit meghatározónak tekint, a látótér beszűkülése, vagyis amikor az egy pontból mozdulatlan szemmel belátható tér 90 fokhoz képest 20 foknál jobban beszűkül, létrejön a csőlátás állapota.

  1. 8 dioptria mennyi látás
  2. Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben A látássérülések vizsgálatának módszerei Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító citrom javítja a látást esetek többségében korrigálható a látásélesség.
  3. Az ilyen típusú fájdalmak fő okai a fülek, az orr, az állkapocs, a szorongott ideg, A homlok és a szemek fájdalmának gyógyítása nem éri meg, mert csak egy orvos a szemben és a fejben;; fényérzékenység;; magas hőmérséklet;; öntözés.
  4. A látás javítja a vitaminokat

Az elmúlt években a látássérült személyek integritásának, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartásának szemlélete erősödésével párhuzamosan a látássérülés definíciója is kritikai megközelítésbe került. A hagyományos definíció a vízus és a látótér problémáinak csak egy részét foglalja magába.

Mi történik egy látásvizsgálaton?

Nem különbözteti meg a távoli és a közeli vízust, miközben lehetséges, hogy a kettő közül egyik nagyon alacsony, a másik viszont a gyengénlátás határán felüli értéket ad. Emellett nem tekinti látássérülést okozó problémának a látótér másfajta sérülését, így a centrális scotomát vagy a látótér területén elszórtan található, foltszerű látótérkieséseket.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben 1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai A Látásvizsgáló Bizottság szakértői véleménye szerint gyengénlátó, aliglátó és vak tanulók sajátos nevelési igényű SNI látássérült tanulók. Szakmaképzésükben jelentős szerepet vállal Budapesten a Vakok Speciális Szakiskolája, ahol több tagozaton, gyógypedagógusok segítségével és a feladatra felkészült oktatási intézményi keretek között szerezhetnek szakmát a látássérült fiatalok.

Holott mindkettő olyan látászavart okoz, amely mellett bár a látótér egy relatív jó állapotban maradt pontján kinézve lehetséges akár egy jobb vízusérték mérése is egy vizsgálati helyzetben a mindennapos élethelyzetekben a látást a látótér közepén vagy elszórtan több helyen eltakaró folt súlyos és a látássérülések vizsgálatának módszerei kezelhető problémákat okoz. A definíció másik hibája, hogy kihagyja a látássérülést okozó tényezők közül a vízuson és látótéren kívüli más funkciókat.

Ezek: a A kontrasztérzékenység A szakirodalom egyértelműen állítja, hogy a kontrasztérzékenység, vagyis az alacsony kontrasztú ingerek érzékelésének képessége a látás mindennapos használatában erősebb meghatározó tényező, mint a vízus.

A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére

Ez azt jelenti, hogy ha a kontrasztérzékenység gyenge, akkor hiába jó relatíve a vízus, a praktikus látás súlyosan sérül. Vagyis az ilyen látású ember számára egy adott vizuális inger lehet akármilyen nagy méretű, ha nem különül el a háttértől, akkor az számára nem érzékelhető.

Közlekedési helyzetekben ilyen a szürke aszfalton a járdaszegély vagy egy a járda felületével megegyező színű vagy tónusú oszlop, amely ezért nem tűnik elő a háttérből, így az illető nem fogja észrevenni. Ugyanez történik például egy piros mintás abroszon lévő piros bögre észlelésekor is. Mind a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás problémái, mind a kontrasztérzékenység csökkenése nem diffúz módon vagyis különböző élethelyzetekben nagyjából egyformán csökkenti a látásteljesítményt, hanem bizonyos feltételek közt az illető nagyon keveset vagy egyáltalán nem lát, ha pedig az adott tényező nem érvényesül, akkor nincs komoly gond a látása működésével.

Az eddig leírt látássérüléseknek különböző lesz a megélése a mindennapokban: a látásélesség vesztesége kiszámítható, de konstans módon gyenge minőségű képpel jár együtt, a másik két esetben kedvező körülmények, megfelelő fényviszonyok, kontrasztok közt egészen jól lát a személy, majd gyakran váratlanul az elvakulásig romolhat a funkcionális látás.

Ezekben az esetekben a látássérülés nem az optikai rendszerben van, hanem az ingerek értelmezésében, az agyi feldolgozás folyamatában. A gyógypedagógiai ellátás számára új ez a jelenség, így a fejlesztés és oktatás minden területén környezeti adaptációk, fejlesztési módszerek, személyi feltételek, eszközök stb.

Egészen más mentalitást, más technikákat és stratégiák alkalmazását és a tanítás más módjait kívánja a látássérülések vizsgálatának módszerei a terület. A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 3. A harmadik hiányzó elem a hagyományos definícióból egy olyan pszichikus működésen alapuló szubjektív tényező, mi a vizuális refrakció két egyformának mérhető látású ember esetén kétféle látásfunkciót eredményez.

a látássérülések vizsgálatának módszerei rossz látással szinkron

A funkcionalitás szempontjából ez döntő tényező lehet. A látásteljesítmény ugyanis bizonyos vizuális feladatok megoldásának képességét méri: vízustábláról betűk elolvasása, felvillanó fényjelekre gombnyomással reagálás a látótérvizsgálatnál stb. Az azonban, hogy a látássérült személy látórendszerének működését a mindennapi élethelyzetekben a látássérülések vizsgálatának módszerei mértékben képes kihasználni, nagyon sok egyéni tényezőtől is függ. Ezek sokféle kölcsönös egymásra hatásban határozzák meg, hogy a látássérült személy a látórendszerében számára adott látási funkciókkal mire képes a mindennapos feladatok közt, mennyire ügyes, rátermett, helyzetét hogyan éli meg derűsen és a látásproblémából adódó konfliktusokat rugalmasan kezeli-e, vagy magát szerencsétlennek és kisebb értékűnek gondolja, tétova és messze képességein aluli készségeket mutat.

WHO consultation webográfia 7.

  • A látás mint összefüggés

Ez ha látás 0 7 definíció meghagyja a vízus és a látótér kritériumát, de megjelenik benne a funkcionalitás és a potencionálisan használni tudja kifejezésben a pozitív változás, a fejlődés lehetősége.

A gyógypedagógia és a rehabilitáció gyakorlatában ennél bátrabb megfogalmazású definíciók is születtek a közelmúltban, amelyek tisztán funkcionális megközelítésűek. Erre egy példa: Látássérült személy az, aki látása miatt korlátozott az alábbi funkciók: információszerzés, mozgás és tájékozódás közlekedés, önellátás mindennapos tevékenységek, tanulás, munkába állás valamelyikének végzésében WALTHES, A csoporton belüli klasszifikációs rendszer A nemzetközi szakirodalomban az as évektől kezdve a látássérültek csoportját két alcsoportra osztják: a vakok és a látási funkcióikban sérült, de valamilyen mértékű látással rendelkező személyek csoportjára.

A két kategória elnevezése angol nyelvterületen hagyományosan a blind vak és a partially sighted a magyar szóhasználatban: gyengénlátómajd az elmúlt 7 8 Más európai nyelvekben szintén létezik ez a két kifejezés: németül a két kategória elnevezése a blind és a sehschwach, a svédben a blind és a synsvag stb.

Az elmúlt évtizedben határozott törekvések indultak a kategóriák finomítására.

a látássérülések vizsgálatának módszerei a látás nagymértékben csökkent

Vízus és látótér alapján meghatározott egy általa funkcionális pontnak functional score nevezett értéket, amely javaslata szerint a látás kiértékelésének és megítélésének meghatározója. Rendszerét nem teljes körűen mutatja be, de jól illusztrálja a következő oldalon szereplő 2.

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban 2.

Látássérültek a miskolci Színészmúzeumban

Súlyossági kategóriák Vízus Funkcionális képességek olvasás Tipikus olvasási sebesség Ép övezet 1,6 0,8 Tipikus fókusztávolság Ép látás a látássérülések vizsgálatának módszerei közeli Apró betűk olvasási képessége Tipikus olvasási sebesség Éphez közeli látás 0,6 0,3 Rövidebb fókusztávolság Nehézségek az apró betűk olvasásánál Mérsékelt látássérülés 0,25 0, Az olvasás tipikushoz közeli, kis törőerejű nagyítóval vagy nagyított szöveggel.

Gyengénlátás Súlyos látássérülés 0,1 0,05 Tipikusnál lassabb olvasás, erős nagyító eszközökkel.

  • Látótér látásélesség-meghatározási módszerek
  • Látás mínusz 3 hogyan néz ki
  • A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére - A látássérülések vizsgálatának módszerei

Nagyon súlyos látássérülés 0,04 0,02 Olvasás optikai eszközökkel lehetséges. Rövid egységek elolvasása nagyítóval lehetséges, de alternatív olvasási módra szükség lehet. Vakság hoz közeli Teljeshez közeli látásveszteség 0,01 vagy kevesebb Síkírás olvasása nem lehetséges, Brailleírásra, hangos könyvekre vagy elektronikus olvasásra kell támaszkodni.

A vizsgálatnak arra a kérdésre kell válaszolnia mind a négy területet illetően, hogy a gyermek vizuális megnyilvánulásaiban 1. A gyermek egyes területeken tanúsított teljesítményét pontokkal értékeli, a normális vizuális technikák esetén 1, a gyengénlátó technikák esetén 2, a vak gyermekekre jellemző technikák esetén 3 pontot ad. Ilyen módon a vizsgálat eredménye 4 és 12 pont közötti értéket mutat, amelynek értékelését mutatja a 3.

Hol és hogyan lehet a legjobban ellenőrizni a látást? Látásélesség vizsgálati módszerek, Látásvizsgálat Női szemüvegek Mérési módszer hibája. A mérési eredmény megállapításához szükséges fizikai mennyiségek érzékelését és a kapcsolódó számítási eljárásokat terhelő azon. Szemészet Digitális Tankönyvtár Minden esetben a vizsgálat a látásélesség megállapításával kezdődik.

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban A funkcionális értékelési rendszer előnyei A funkcionális értékelési rendszer előnye, hogy a funkcionális területeket külön-külön értékeli. A látássérülések sajátossága, hogy legtöbb esetben nem egységesen és nem egyformán rontják le a teljesítményt a különböző területeken.

Jelenlegi hely

A rövidlátó kisgyermek az éleslátást igénylő közeli feladatokban teljesíthet nagyon jól, de mozgása bizonytalan, nagyban támaszkodik a vak technikákra. Más típusú retinabetegség esetében történhet ennek éppen az ellenkezője: a gyermek ügyesen mozog és közlekedik ismeretlen környezetben is, de éleslátást igénylő feladatokat nem tud elvégezni.

A két gyermek ebben a rendszerben kaphatja ugyanazt a pontértéket, de a funkcionális területek szerinti pontokból rögtön kiderülnek erősségei és gyengeségei, ami a fejlesztés és alkalmazandó terápiák szempontjából fontosabb, mint önmagában egy kategória vagy a súlyosságra vonatkozó diffúz meghatározás Előfordulási gyakoriság A látássérült gyermekek egész csoportjának előfordulási gyakoriságával a szakirodalom kevéssé foglalkozik. Gyakrabban kutatott és tárgyalt téma mind a nemzetközi, mind a haza szakirodalomban a látássérült csoporton belüli változás kétféle szempontból: a diagnózisok etiológia eloszlása életkori csoportonként, társuló fogyatékosságok aránya a teljes látássérült populáción belül.

A látássérülés hatása a gyermek fejlődésére

A diagnózisok szerinti eloszlás és gyakoriság vonatkozásában a közlemények a látássérülések vizsgálatának módszerei szem betegségeivel szemben az agyi eredetű látássérülések gyakoriságának radikális növekedését hangsúlyozzák.

A kutatás másik megállapítása, hogy a gyermekek kétharmadánál a látássérülésen kívül más fogyatékosság is fennállt. A nemzetközi diagnosztikus intézményrendszer Az angol nyelvterületről gyakorlatilag több mint 10 éve eltűnt a diagnosztika kifejezés, és helyébe az assessment felmérés került.

Ugyanakkor az assessment és evaluation felmérés értékelés kifejezések használata nem mindig egységes, ami az információhoz való hozzáférést is akadályozhatja.

A kifejezésben tükröződő változás tartalmilag is felismerhető. Az áttekintett nemzetközi adatok azt jelzik, hogy a hangsúly a gyermek egyéni képességeiben fellelhető hiányok és minőségek megállapítása helyett áttevődött inni a látásra hazai NAT-nak megfeleltethető dokumentumokban rögzített elvárások teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének és a gyermek fejlődését biztosító szükségletek körének feltárására.

Ezek az intézmények városi Lengyelország, Szlovákiatartományi Németország vagy országos Írország, Románia, Horvátország hatáskörrel a látássérülések vizsgálatának módszerei.

Előfordul, hogy az intézmény országosan egymaga látja el a feladatát Írország, Hollandiade többnyire ezek az intézmények is szolgáltatók hálózatához kapcsolódva működnek. Az intézmények többségét a látássérülések vizsgálatának módszerei a látássérülés megállapításának céljából hozták létre, de előfordul az egészségügy területébe ágyazott komplex diagnosztikus centrum is Írország. Minden felsorolt intézményben a vizsgálatra vonatkozóan ingyenes a szolgáltatás!

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban A diagnosztikában közreműködő szakemberek A felmérést, vizsgálatot végző szakemberek közül a legtöbb országban főállásban alkalmaznak pszichológust Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Románia, Szlovákia és olyan szakembert, akinek a végzettsége megfeleltethető a látássérülésre specializálódott gyógypedagógusénak Hollandia, Németország, Románia, Szlovákia.

1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai

Vannak olyan országok, ahol nem a látássérülésre specializálódott gyógypedagógiai tanárnak megfeleltethető végzettségű szakember vesz részt a vizsgálatban, hanem a látássérülés rehabilitációjára specializálódott szakember vagy funkcionális látásterapeuta Horvátország, Lengyelország, Németország. Más országokban a multidiszciplináris teamet szükség szerint állítják fel Lengyelország, Németországa gyermek állapotának megfeleltetve egészítik ki további szakemberekkel. Írországban az egészségügyben foglalkoztatott szakemberek a team tagjai.

Hollandiában és Horvátországban szociális munkást, Szlovákiában utazótanárt is alkalmaznak. Szemészorvost Hollandiában és Romániában, optometristát csak Hollandiában alkalmaznak A diagnosztikus folyamat megindításához szükséges előzmények A nemzetközi gyakorlatban a vizsgálat kérése azonos módon történhet: az egészségügyi szakemberek, a családok és a pedagógusok kérhetik. A vizsgálat elsődleges kérdése a státusz, a jogosultság megállapítása.

a látássérülések vizsgálatának módszerei wellness gyakorlatok a látáshoz

A vizsgálatot megelőzően szinte minden esetben rendelkezésre áll már korábbi orvosi, szemészeti diagnózis, amit a vizsgálat során az esetleg a helyszínen alkalmazott szemész megerősít vagy módosít az aktuális állapotnak megfelelően.

Előfordulhat azonban idősebb iskolás gyermek esetén is, hogy a látássérülés tényét, a vizsgálati személy szemészeti állapotát először a speciális kérdésre választ adó vizsgálat során tárják fel. Ebben az esetben a vizsgálati eljárás része lesz a diagnózis felállításából kiindulva a funkcionális látás felmérésén keresztül a lehetséges korrekciókra és segédeszközökre vonatkozó javaslattétel és a pedagógiai konzekvenciák teljes köre l.

A vizsgálatra jelentkező személyek egy része kapott már korábban is szolgáltatást, esetükben a korábbi terápiás és pedagógiai tapasztalatok, fejlesztési vagy iskolai vélemény rendelkezésre áll.

A vizsgálat időtartama független attól, hogy a vizsgálatok a család otthonában vagy speciális vizsgálóközpontban történnek.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek. A látássérült gyermekek óvodába, iskolába, a fiatalok középiskolába járnak, sokan egyetemre is, vagy szakmát tanulnak és munkába állnak. Magyarországon a látássérültek körülbelül fele-kétharmada együtt nevelődik ép társaival integráltan tanul valamelyik általános iskolában.

További jellemző, hogy a diagnosztikus munka helyszíne változatos, a család otthonában folytatott vizsgálaton kívül mely elsősorban az angolszász nyelvterületen és főleg az Egyesült Államokban jellemző nem szükségszerűen zajlik olyan intézményrendszeri hálózatban, tagozódásban, ahogyan az hazánkban megszokott.

Gyakran talán az integrációs törekvések miatt felszámolt speciális szakmai háttér hiányának okán is, a legújabb törekvések az Egyesült Államokban a családcentrikus szemlélet felé fordulásban nyilvánulnak meg. Különösen a korai életkorban és a legsúlyosabb fogyatékossággal élő gyermekek esetén a fő hangsúly a vizsgálat során vitathatatlanul az individualizált családi szolgáltatási terv elkészítésén van, ahol a gyermek és a család igényei egyformán jelentősek.

a látássérülések vizsgálatának módszerei minden betegség és látási probléma

Fontos jellemzője a szolgáltatási tervnek még az is, hogy nem évente 3 éventehanem félévente írja elő a kontrollvizsgálat szükségességét, célok helyett feladatokat és várt eredményeket jelöl meg. Az individualizált családi szolgáltatási tervet megelőzheti a szülői döntés alapján megkezdett korai fejlesztés feltáró szakasza, az oktatási folyamatot azonban minden esetben a tanulást támogató egyéni fejlesztési terv elkészítése előzi meg.

Az Egyesült Államokban a helyi szintű általánosabb és a nagyobb területet ellátó állami szolgáltatások párhuzamosan lehetnek jelen pl. Kaliforniában, Texasban speciális központok révén, melyek speciális oktatási intézményhez kapcsoltan működnek. Massachusetts arra példa, amikor a kétféle szolgáltatás egy államon belül egymás mellett jellemző.

Látótér látásélesség-meghatározási módszerek

A Boston College és a Perkins School for the Blind Perkins Vakok Iskolája a látássérülések vizsgálatának módszerei központok, de mellettük az államban és Bostonban is sok-sok nem fogyatékosságspecifikus, helyi szolgáltató korai diagnosztikus és fejlesztőközpont is működik. Ez a kettősség az alkalmazott szakemberek körében is tükröződik.

a látássérülések vizsgálatának módszerei rövidlátás szem relaxáció

A speciális oktatási központokban specifikusabb, specializáltabb és állandó multidiszciplináris teamek végzik a vizsgálatot. Az általánosabb korai diagnosztikus és fejlesztőközpontokba a gyermek igényeinek megfelelően vonják be a szakembereket általában éppen szemgyakorlatok látásélesség speciális központokból.

A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban A legtöbb országban az egészségügyi és az oktatási törvények írják elő a vizsgálattal kapcsolatos szabályozásokat és adják a vizsgálati jelentés szempontjait.

Az Egyesült Államokban a fogyatékos gyermekek oktatási, fejlesztési jogait és lehetőségeit jogszabályok határozzák meg. Egyesült államokbeli jó gyakorlatok A továbbiakban a diagnosztikus folyamat sajátosságait már csak az Egyesült Államok egymástól földrajzi szempontból és kulturálisan is távol eső a látássérülések vizsgálatának módszerei végzett vizsgálatok eljárásrendjének, gyakorlatának bemutatásával ismertetjük.

Úgy véljük, hogy ezek sokszínűsége és attitűdje jelentős szemléletformáló hatással bírnak. Szakterületünkön már az IDEA megjelenése előtt Corn és munkatársai publikálták állásfoglalásukat a látássérült gyermekek vizsgálatával kapcsolatban CORN és mtsai, Ezt a protokollt a California School for the Blind Kaliforniai Vakok Iskolája jó gyakorlata alapján készítették és az ott folyó mindennapos vizsgálati eljárást reprezentálja.

Ezek a művek előkészítették, illetve követték az oktatási törvények és rendelkezések megvalósítását, és felsorolják azokat a sajátos szempontokat, specifikus területeket, ismereteket, melyeket a látássérült gyermekek számára biztosítani kell a vizsgálat során: Kompenzációs és funkcionális tanult ismeretek beleértve a kommunikációs módokat Tájékozódás- és közlekedéstanulás Szociális készségek Mindennapos önkiszolgálási készségek Rekreációs, szabadidős tevékenységek Életpálya-felkészítés 15 16 A látássérülés és más fogyatékosságok esetére külön dokumentum készült Expanded Core Curriculum Bővített Alaptanterv, amely árt a látásnak megfeleltethető a hazai Irányelveknekamely a fogyatékosságok miatti egyéni nevelési igényhez igazítja a tananyagot.

Emiatt az iskoláztatáshoz szükséges készségek feltárásának és folyamatos nyomon követésének jelentősége megnőtt.

a látássérülések vizsgálatának módszerei a látás javulása 100 százalékkal