Kapcsolódó témák

Típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából

Mi a pszichoterápia? Miben más a pszichoterápia, mint egy köznapi beszélgetés? A pszichoterápia egy olyan sajátos kapcsolat terapeuta és páciens között, ahol a terapeuta abban tud segíteni, hogy megfelelő önismeret fejlesztéssel az ember megtalálja a számára megfelelő megoldást problémái kezelésére, hogy más szempontból is rálásson az adott nehézségre, továbbá, hogy közelebb kerüljön érzéseihez, vagyis tudatosítani tudja azokat. A pszichoterápiában nemcsak a tünettel, konfliktussal foglalkozunk, hanem a mögöttes lélektani folyamatokkal, vagyis a tünet okával.

Bemutatkozó videó Bogdán Brigitta vagyok, transzperszonális holisztikus szemléletű diplomás pszichológus, végzettségem szerint munka- és szervezetpszichológus M. Emellett társadalmi tanulmányok Ba diplomám is van.

A szubjektív elemek jelentősége Bevezetés A korszerű humán tanácsadói tevékenység arra az elvre épül, hogy a szakember nem vállalja át a döntés felelősségét a tanácskérőtől, a segítséget kérő ember önmaga sorsának ura marad. A hazai munka- pályatanácsadói munka a tanácskérők öndefiníciós képességének javítására épít ennek megfelelően. Ahhoz, hogy az egyén helyes öndefiníciót tudjon kialakítani megfelelő önismeret, valamint elégséges információ szükséges.

Minden bizonnyal Te is észleled, kedves Látogató, hogy a természetből és önmaga teljességéből saját magát kirekesztő ember materiális emberképe és világnézete végleg zsákutcába jutott. Egyre inkább érezzük a mindennapi életben is, hogy test, lélek és szellem egymástól nem szétválasztható, legyen szó orvostudományról, lelki segítésről, vagy éppen a vállalati életről, ahol szintén elterjedőben van a holisztikus szemlélet. A felvilágosodás idejéből hozott gondolkodás, mely szerint az egészet szedjük szét darabjaira és úgy értsük meg, analizáljuk, a kvantumfizika által is hozott tudományos forradalom óta egyre kevésbé tűnik elfogadhatónak, hiszen még a csoportok működésének elvéből is tudjuk, hogy a részek összessége minőségileg mindig magasabb szintet alkot, mint az apró részek külön-külön.

Szeretettel üdvözöllek!

Ahogy az emberi szervezet sem gyógyítható meg ténylegesen csak egy-egy részére koncentrálva, úgy a lélekkel történő munka is holisztikus megközelítést kíván.

Így manapság egyre inkább az egész felől próbáljuk megközelíteni és megérteni a világot, nem csupán az eszünkre, hanem a szívünkre, intuíciónkra jobb agyféltekénkre is támaszkodva. Ezzel párhuzamosan egyre többen lépnek ki a "Mátrixból", és kezdenek felelősséget vállalni gondolkodásukért, életükért.

típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából bármennyire is feszült a szeme

Ebben az új világban a pszichológia sem építkezhet továbbra is az egyoldalú nyugati racionalitás-túlsúlyú gondolkodásra, a negyedik erőirányként számontartott transzperszonális pszichológia a nyugati gondolkodásba is igyekszik visszaemelni típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából spiritualitást, mely segíthet egy egészségesebb ember- és világkép megteremtésének előmozdításában.

A transzperszonális pszichológia tudományos eszközökkel kutatja a személyiség spirituális dimenzióját, magába foglalja a jungi analitikus pszichológiától kezdve a humanisztikus, pozitív és az egészségpszichológia vívmányait, de integrálja a keleti filozófia és őseink bölcsességeinek értékálló tapasztalatait és tanításait is. Úgy gondolom, hogy a pszichológia leginkább ezen irányzat segítségével képes a jelenkori, materiális világba beleszűkült ember problémáinak orvoslására, és a további legintenzívebb fejlődés is a pszichológia ezen ágán fog mutatkozni.

A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját - első vizsgálat esetében - a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. Amennyiben a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra.

Az emberi lélekkel történő holisztikus munkához a személyközpontú szemléletet és megközelítést tartom a legmegfelelőbbnek, hiszen ez a megközelítés a szigorú struktúrák mellőzése által szinte korlátlan teret ad személyiségünk kibontakozásának. A módszerben való bizalmam miatt a szakmai identitásomat tekintve elsősorban személyközpontú segítőnek vallom magam.

típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából látásteszt gyerekeknek

A személyközpontú szemlélet ugyanis nem másokhoz kíván viszonyítani a megismerés során, hanem önmagunk teljességében, egyedi szubjektív valóságunk elismerése által kíván megismerni. A rogersi hármas empátia, feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség segítségével olyan légkört teremtünk, melyben le tudjuk tisztítani, ami nem tartozik hozzánk, és a bennünk lévő potenciálok ki tudnak bontakozni, vagyis valóban önmagunkká válhatunk.

típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából gyakorlat az alternatív látás érdekében

Ezért hívom ezt a típusú pszichológiai konzultációt "nyugati meditációnak", mivel a struktúra hiánya és a mély megértés miatt önismereti szempontból a meditációhoz nagyon hasonló folyamatok játszódnak le, ahogy találkozunk igazi szükségleteinkkel, válaszainkkal, igazi lényünkkel. A folyamat során fokozatosan megtapasztaljuk, hogy szabadok vagyunk abban, hogy önmagunk legyünk.

Most akkor több vagy kevesebb? (Időgazdálkodás, Mindset Pszichológia, Limpár Imre)

Carl Rogers, a személyközpontú tanácsadás és terápia atyja a humanisztikus pszichológia erőterében dolgozott, ő és kollégái munkássága nyomán teremtődtek meg a transzperszonális pszichológia alapjai.

A humanisztikus pszichológusok mondták ki először, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya, vagyis az ember alapvető szükséglete a fejlődés, növekedés és az önmegvalósításra való törekvés.

típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából 5. látomás mi ez

Közös munkánk során ennek a szabadságnak kívánok teret adni, ahol a merev struktúrákból az autonómia, rugalmasság és szabadság felé mozdulhatsz el. Az, hogy önmagunk legyünk, alapvető fontosságú saját boldogságunk, az életünknek való értelemadás, emberi kapcsolataink, de a világ fejlődése és az emberiség tudatosodása szempontjából is, melytől civilizációnk jövője is függ.

Ebben pedig az önismereti munkának óriási szerepe van.

típusú tanácsadás a pszichológus munkája szempontjából dioptriák a látásélesség táblázat szerint

Ahogy Eckhart Tolle is mondja: "A világ csak belülről változhat meg.