Az útszerelő látási követelményei

KöViM rendelet A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről A közúti közlekedésről szóló Fejezet 1.

Általános előírások 1. A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell. Ennek megfelelően a közúti munkahelyet el kell határolni általában elkorlátozássalközúti jelzéssel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.

A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják.

az otthoni látás gyors helyreállítása veleszületett myopia és asztigmatizmus

Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell. A közúti munkahely maximális hossza elkorlátozás kezdetétől a végéig : 1. A gyorsforgalmi hálózaton, illetve irányonként több forgalmi sávos lakott területen kívüli főutakon: - átterelést nem igénylő beavatkozás esetén: legfeljebb 3 km kivéve, ha irányonként több forgalmi sáv biztosítható- átterelés esetén autópályán: legfeljebb 6 km kivételes esetben 9 km.

Egy forgalmi sávra szűkülő, csak jelzőtáblával szabályozott forgalomterelés esetén: legfeljebb 50 m a kialakítással kapcsolatos szabályokat az 5. Jelzőlámpás forgalomirányítás esetén: a forgalmi viszonyok figyelembevételével a másodperces kivételesen másodperces periódusidőhöz tartozó hosszúság értéke.

A közúton folyó munkák során az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv legkisebb szélessége: - gyorsforgalmi utakon 3,00 m, - nem gyorsforgalmi utakon 2,75 m, - irányonként több forgalmi sávos utak belső forgalmi sávján a szélességkorlátozás jelzésével 2,50 m. Ideiglenes sávszám-csökkentés esetén - a forgalom nagysága, összetétele, az út vízszintes és függőleges vonalvezetése és a terelés hosszának figyelembevételével - ellenőrizni kell, hogy az út tervezett kialakítása megfelel-e a terelés idején jelentkező forgalom nagyságának.

nézőpontok közössége a látás értéke az emberi élet számára

A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot végzőnek ha szükséges folyamatosan látásfejlesztési módszerek és biztosítania kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani.

Közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és a mozgáskorlátozottak számára a biztonságos közlekedést, továbbá a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek mentők, tűzoltók stb. Fokozottan veszélyes helyek vasúti átjárók, forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott útkereszteződések, kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, kerékpárutak, kerékpársávok közelében végzett munkáknál a forgalmat a veszély jellegének figyelembevételével kell szabályozni.

A munkahelyi elkorlátozással érintett kijelölt gyalogos-átkelőhelyek esetében is biztosítani kell a gyalogosok mindenkori észlelhetőségét. Az ideiglenesen jelzőlámpával szabályozott váltakozó irányú útszakaszon lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyet meg kell szüntetni, vagy be kell vonni a jelzőlámpás szabályozásba.

Különösen indokolt esetben a gyalogosok a közúti munkahellyel ellentétes oldali járdára való átvezetésének biztosítása érdekében új ideiglenes gyalogos-átkelőhelyet kell kijelölni. A munkahelyek előjelzése, jelzése és elkorlátozása végrehajtásának időbeli sorrendje: 1. Váratlanul előállt balesetveszélyes akadály munkahely esetében: - elkorlátozó elemek, eszközök - az elkorlátozó elemekkel együtt alkalmazott jelzések, - a munkahely akadály előjelzése.

Előzetesen tervezett munka és munkahely jelzéseinek kihelyezése esetében aki helyreállította magát a már előre kihelyezett jelzések érvényesítését is : - a munkahely előjelzése, - a munkahely jelzése, - elkorlátozó elemek elhelyezése.

A közúti munkahelyek megszüntetése során előbb az elkorlátozó elemek, majd a jelzések, végül a munkahelyek előjelzésének megszüntetését kell elvégezni. A közúton végzett munkák befejezését követően az eredeti vagy jóváhagyott forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni. Bármely közúton forgalomkorlátozást, illetve az útszerelő látási követelményei csak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásával szabad megvalósítani.

Amennyiben maga az elkorlátozás vagy az elkorlátozás miatti közúti jelzések elhelyezése több útkezelőt érint, a közútkezelői hozzájárulást mindegyik közútkezelőtől meg kell kérni. Ha a közúton folyó munka miatt létrejövő forgalomátterelődés másik kezelő által kezelt útszakaszra is kiterjed, akkor a kezelőknek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a munka várható következményéről. A vasúti átjáró közelében végzendő közúti munkálatokat - a föld alatti, vagy a felszíni vasúti létesítmények megközelítése esetén, illetve ha - a munkálatok miatt a közúti járművek vasúti átjárón történő áthaladása vagy az átjáró közvetlen közelségének gyors elhagyása akadályba ütközik, a vasutat üzemeltetőnek - a tervek bemutatása mellett - előzetesen be kell jelenteni, és csak az általa megszabott feltételek teljesülését követően az útszerelő látási követelményei elkezdeni.

A közúton végzendő munka megkezdése előtt az elkorlátozás, illetve ideiglenes forgalomszabályozás jóváhagyás szerinti megvalósítását minden esetben ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a közúton végzett munkáért ideiglenes forgalomszabályozásért felelős személy - és ha szükséges, a közút kezelőjének képviselője - végzi. A közutak építési szakaszai mellett elhelyezett olyan táblákat, melyek az építési adatokról, határidőkről, kivitelezőről, felelős vezetőkről tájékoztatnak, Tibeti tiszta látástechnika út kezelőjének egyedi előírásai szerint - a közúti jelzésektől elkülönülten - kell elhelyezni.

A közúton mozgó munkahely csak megfelelő látási viszonyok esetén létesíthető. A látási körülmények hirtelen rosszabbodása esetén a mozgó forgalomterelést csak a feltétlenül szükséges legrövidebb időtartamig szabad fenntartani. Ilyen helyzetben, ha a forgalomterelés a lehető legrövidebb idő alatt valamilyen okból nem szüntethető meg, akkor a munkaterületet az állandó munkahelynek megfelelő jelzésekkel kell jelezni.

A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról a kivitelezőnek nyilvántartást kell vezetnie.

agyi látásfejlődés hogyan lehet csökkenteni a hiperópiát

Jelzőtáblák alkalmazásának általános előírásai 2. A közúti munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez és előjelzéséhez csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta elkorlátozó elemek és jelzőtáblák használhatók fel. A jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek. Az alkalmazott jelzőtáblát mindig a szabályozandó közlekedők haladási irányára merőlegesen kell elhelyezni.

Azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során - letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad felhasználni, - az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról utakról ne legyen látható.

E feltételek hiánya esetén elfordítás nem alkalmazható. Az érvénytelenítésre használt anyag a jelzőtáblát nem rongálhatja, leszedésével a tábla minősége nem változhat. A munkahelyek elkorlátozása 3. Az úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni, kivéve a folyamatosan mozgó munkahelyet.

Lakott területen az úttesten lévő pontszerű munkahely elkorlátozása - indokolt esetben - mellőzhető. Az elkorlátozás kezdetét az alábbiak szerint kell kialakítani: 3. Autópályán, autóúton és irányonként több forgalmi sávos úton lévő részleges útlezárás esetében az átmenettel kialakított elkorlátozás kezdetét sávozott terelőtáblával vagy iránytáblával kell megvalósítani vázlatát az F4 függelék Az elkorlátozás elején a sávozott terelőtáblákat legalább 10 m-enként kell elhelyezni.

A táblasor által alkotott vonalnak az út tengelyéhez viszonyított hajlása: - a gyorsforgalmi hálózat esetén- egyéb utakon legyen. Az út tengelyére merőlegesen elhelyezett iránytáblával alakítható ki az elkorlátozás az útszerelő látási követelményei olyan esetben, ha az út nem tartozik az autópályák, autóutak és irányonként több forgalmi sávos utak körébe. Teljes útlezárás esetében a gyorsforgalmi utakat kivéve az elkorlátozás kezdetét - az út tengelyére merőlegesen elhelyezett - útelzáró korláttal és iránytáblával kell megoldani.

Tragedy vs Evil

Az elkorlátozás kezdetét ha szembejövő forgalom indokolja, a végét is a munkahelyen munkaterületen elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól munkagödör, szilárd tárgy stb. Mozgó munkahely szakaszosan rossz látású nőket találni változó munkaterületén az elkorlátozás elejét a 3.

Az úttesten elhelyezett elkorlátozó elemeknek az elkorlátozás kezdetének az engedélyezett sebességhez vagy elrendelt sebességkorlátozáshoz tartozó megállási látótávolságból jól észlelhetőknek kell lenniük.

Ismét beszakadt az óriáslyuk! Nem sikerült túl jól az útjavítás

A felállított elkorlátozó, illetve terelőelemeken a sávozás iránya, illetve a nyilak hegye a kikerülés felé mutasson. Az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalát az alábbiak szerint kell kialakítani: 3.

A munkahelyek forgalommal párhuzamos azon oldalai, amelyek mentén a munkaterületen veszélyforrás munkagödör, szilárd 2.

Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási- látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Mire figyeljünk, mint közlekedők? A gépjárművek vezetőit érintően: 1. A járművek őszi - téli felkészítése időszerű.

látomás 5 hogyan térjen vissza stb. Szakaszos elhatárolás esetén a terelőelemek egymástól mért legnagyobb távolsága - a gyorsforgalmú úton 50 m-nél, - egyéb úton lakott területen kívül 20 m-nél, - lakott területen 10 m-nél nagyobb nem lehet.

Ugyancsak megengedhető az útszerelő látási követelményei szakaszos elhatárolás az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok vezetésénél, hosszirányban elhelyezett útelzáró és terelőelemek alkalmazása esetén.

Angol szakon végzett a bölcsészkaron. Riporter lett, előbb itthon, majd Amerikában. Gyász "Az Ő szíve pihen, a miénk vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik. Temetése

Alkalmazható továbbá a szakaszos elhatárolás az úttest mellett elhelyezkedő vagy az úttestet csak kis mértékben szűkítő olyan akadályok hosszirányú elhatárolására, amelyek a közúti forgalmat - az elkorlátozás kezdetének és végének szabályszerű kialakítása mellett - közvetlenül nem veszélyeztetik pl. Sávozott terelőtáblákat a tartóoszlop hátoldalán megismételve is el kell helyezni, ha azok ellentétes irányú forgalmi sávokat választanak el.

Szakaszosan változó mozgó munkahely mentén, ahol kézi munkavégzés történik, a terelőkorlát helyett forgalomterelő kúpokat szabad alkalmazni.

Éjszakai munkavégzés esetén használt terelőkúpokat fényvisszavető felülettel kell ellátni. Folyamatos hosszirányú elkorlátozás céljára terelőkorlát, terelőfal, terelőlánc, jelzőszalag is alkalmazható.

  1. A mínusz és a plusz látása
  2. Szem és rövidlátás

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára csak összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékpárosok közlekedésével kell számolni, illetve azon szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrás szilárd tárgy, 0,5 m-nél mélyebb munkagödör található. A közutakon végzett munkálatok során, ha az úttest mellett létesített állandó védelmi eszközöket korlátot, betonfalat stb.

Az alkalmazásra kerülő eszközöket az ideiglenes forgalomkorlátozás során megállapított csökkentett sebességnek megfelelően lehet megválasztani. A munkaterület forgalommal párhuzamos oldalán az elkorlátozó eszközöket az ott lévő legközelebbi veszélyforrástól mért 0,5 m széles biztonsági sáv szabadon hagyásával kell elhelyezni.

A munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket - a munkavégzés időtartamán túl - külön is körül kell korlátozni útelzáró korláttal. Járdán, gyalogúton és kerékpárúton lévő munkahelyet útelzáró korlát alkalmazásával kell körülhatárolni.

Járdán, gyalogúton az útszerelő látási követelményei közvilágítással ellátott kerékpárúton egyéb forgalomterelő elem alkalmazása nem kötelező. A közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok biztonságos közlekedését.

Ennek megfelelően a járda teljes lezárása esetén a gyalogosok úttestre terelését zárt rendszerben kell megoldani. Lakott területen lévő út úttestjén elhelyezkedő pontszerű akadályt munkahelyet közvetlenül az akadály előtt elhelyezett sávozott terelőtáblával, Kikerülési látásélesség mínusz 7 jelzőtáblával és - éjszaka, illetve rossz látási viszonyok esetén - sárga villogó lámpával az F6.

Kétoldali kikerülési lehetőség esetén kettős sávozott terelőtáblát kell alkalmazni F6.

Az őszi közlekedés veszélyei

Az alkalmazott útelzáró és elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az elkorlátozás vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. Az elkorlátozó eszközöket a függőleges tartó elemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az úttest síkjához viszonyítva, iránytábla, terelőlánc és jelzőszalag esetében legalább 0,5 m; útelzáró korlát esetében legalább 0,7 m magasan legyen.

A munkahelyek jelzése 4. Az elkorlátozás kivilágítása Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpával kell megjelölni. Részleges útlezárásnál az elkorlátozás elhatárolás úttestre eső sarokpontját sarokpontjait lámpával meg kell jelölni. Ha az elkorlátozás az úttesten keresztirányban egy forgalmisáv-szélességet meghalad, a lámpát a sarokponton az útszerelő látási követelményei negatívan befolyásolja a látásélességet teljesen lezárt további forgalmi sávok tengelyében is el kell helyezni.

Teljes útlezárásnál a lámpát lámpákat a lezárt forgalmi sáv ok tengelyében kell elhelyezni. Átmenettel vagy hajlással kialakított elkorlátozásnál a forgalmi sáv ok szélén és azok tengelyében kell lámpát elhelyezni. Autópályán, autóúton és lakott területen kívüli, irányonként több forgalmi sávos úton csak sárga villogó fényt adó lámpák alkalmazhatók, melyeknek azonos fázisban vagy futófényes üzemmódban kell működniük.

Mozgó munkahelyek jelzésére sárga villogó lámpa éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén mindenkor, nappal akkor kötelező, ha a munkahelyet előjelzésekkel nem tették felismerhetővé.

Ismét beszakadt az óriáslyuk! Nem sikerült túl jól az útjavítás | VEOL

A folyamatosan mozgó munkahelyet sárga villogó lámpával minden esetben jelezni kell. Jelzőtáblák elhelyezése 4. Ezt a jelzőtáblát az elkorlátozás úttesten lévő sarokpontján vagy az út bal oldalán meg kell ismételni.

peppa disznó nézet látási problémákkal

A jelzőtábla a korlátelemeken, vagy azok fölött, vagy az úttest bal oldalán megismételhető. Minden - ideiglenesen, az úttesten, illetve az útpadkán lévő - akadályt munkagép, magasépítési munkaterület, konténer stb.

A munkahelyek előjelzése 5. Ha ezeknél rövidebb, illetve hosszabb elhelyezési távolság indokolt pl. Szilárd burkolatú úton, ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között útkereszteződés van, a keresztező úton földút esetét kivéve el kell helyezni a veszély jellegére utaló - KRESZ Az útirány előjelző táblán tilalmi jelzés is feltüntethető.

A táblán továbbá feltüntethető az elkorlátozás kezdetének az útkereszteződéstől mért távolsága is. Az útirány-előjelző tábla helyettesíthető a szabványos veszélyt jelző és az alatta elhelyezett irányt és távolságot feltüntető kiegészítő táblákkal is.

Ez az útszerelő látási követelményei esetben a kiegészítő táblán az elkorlátozás kezdete és a veszélyt jelző tábla közti távolságot kell feltüntetni. Autópályán, autóúton, valamint irányonként több forgalmi sávos osztottpályás úton lévő állandó munkahely esetében a tilalmi jelzéseket az úttest útpálya bal oldalán meg kell ismételni. A gyorsforgalmi úthálózaton pályaátterelés esetén az átterelés kezdeténél elhelyezett veszélyt jelző és tilalmi táblákat m-enként meg kell ismételni.

Bármely út esetében, ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között útkereszteződés van, a tilalmi jelzőtáblákat az útkereszteződés után meg kell ismételni. A gyorsforgalmi úthálózaton az elkorlátozástól 50 m-re az alkalmazott tilalmat jelzőtáblával mindig fel kell oldani. Egyéb utakon, ha az elkorlátozás végét követő 50 m-en belül nincs útkereszteződés, az alkalmazott tilalmi jelzőtáblákat 20 m-re kell feloldani. Mellőzhető a feloldó tábla elhelyezése lakott területen az útszerelő látási követelményei olyan úton, ahol a tilalmi jelzés hatálya többletsávokkal kiépített vagy jelzőlámpával szabályozott útkereszteződésben ér véget.

Autópályán, autóúton, valamint irányonként több forgalmi sávos osztottpályás úton lévő állandó munkahely esetén a jelzőtáblát a közúti munkahely előtt az úttest útpálya bal oldalán is meg kell ismételni.

Tartós 1 km-nél hosszabb útszakaszra vonatkozó előzési tilalom csak ott alkalmazható, ahol mezőgazdasági vontatók, állati erővel vont járművek és lassú járművek közlekedését megtiltották. Ez utóbbi esetben a IV. Mozgó munkahely a fedező gépjárművön elhelyezett egyesített táblával is jelezhető. Ezen a gépjárművön elhelyezett jelzéseket a munkaterületre ki- illetve telephelyre visszaközlekedéskor érvényteleníteni kell leszerelés, letakarás, elfordítás. Folyamatosan változó munkaterület esetén a feloldó jelzőtábla elhelyezhető az elől haladó munkagép hátulján, ha ez a munkagép egyben a munkaterület végét is jelenti.

Mozgó forgalomterelés az autópályán csak a forgalommal megegyező irányban haladhat, és a szakaszos átállások is csak a forgalom irányában történhetnek. Az iránytáblában elhelyezett terelő-villogós vagy futófénysoros fényjelzőkkel ellátott járműveken, utánfutókon a terelés irányát mutató jelzési képet vagy képsorozatot a tényleges terelésnek megfelelő irányúra kell állítani.

A mozgó terelésben résztvevőknek a munkahelyi homályos látás szembetegség vezérgéppel és egymással kapcsolatot kell tartaniuk, jelzésképeiket és mozgásukat össze kell hangolniuk. Ideiglenes útburkolati jelek 6. Az ideiglenes útburkolati jelek színe sárga. Az útburkolati jel szélesség az úton folyó munkák idején engedélyezett sebesség szerinti keskenyebb méretben is megválasztható. Ideiglenes útburkolati jelet - a roncsolás mentes eltávolíthatóság érdekében - csak ragasztott kivitelben szabad létesíteni, kivéve azt az esetet, ha az ideiglenes útburkolati jelekkel ellátott útfelületet a végleges forgalmi rend kialakítását megelőzően új útburkolattal látják el.

Az állandó jellegű útburkolati jeleket nem kell eltávolítani, vagy láthatóságát megszüntetni, ha a munkavégzés ideje alatt az ideiglenes forgalmi sávok a forgalom részére sárga színű útburkolati jelekkel vagy egyéb optikai vezetést biztosító megfelelő eszközökkel egyértelműen kijelölhetők.

Az állandó útburkolati jeleket keresztirányú áthúzásokkal még átmenetileg sem szabad érvényteleníteni. Burkolati szemmasszázs rövidlátás, illetve egyéb elválasztó elemek 7. Burkolati jelzőtestekkel kialakított - terelő vonalat szimbolizáló - jelzést csak az út állandó forgalomszabályozásának megfelelő kiosztással szabad létesíteni.

Ekkor az útburkolati jelet 1 m-enként elhelyezett sárga színű burkolati jelzőtestekkel kell helyettesíteni. Egy hétnél rövidebb időtartamú munkák esetén - amennyiben a rendelkezésre álló útfelület lehetővé teszi - a jelzőfüllel ellátott burkolati jelzőtestek sávozott terelőtáblákkal vagy bontható terelőszegéllyel is helyettesíthetők. A különböző kialakításokra vonatkozóan az ÚT A forgalomirányítás bevezetésének szükségessége 8.

Ideiglenes forgalomkorlátozás miatt 5,50 m-nél az útszerelő látási követelményei összeszűkülő útszakaszon, ahol a szembejövő forgalom elsőbbsége jelzőtáblákkal már nem szabályozható, jelzőőrt kell állítani, vagy jelzőlámpás forgalomirányítást kell alkalmazni.

До сих пор он был бессознательным исполнителем собственной воли.

A váltakozó irányban használt forgalmi sávra tilos a forgalomirányításba bevont szakaszon belül ráhajtani. Ha ezen útszakaszon belül az úthoz másik út csatlakozik, akkor a csatlakozó útról a munkavégzés alatt álló útra történő ráhajtást meg kell tiltani, illetőleg forgalomirányítással kell ellátni egyedi tervezés szerint.

Váltakozó irányban használt forgalmi sávot vasúti átjáró nem keresztezhet, kivéve azt az esetet, ha a munkaterület csak a vasúti átjáró közvetlen környezetét érinti. Forgalomirányítás jelzőőrökkel A jelzőőröknek nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával kell irányítaniuk a forgalmat. Munkájukat megfelelően és egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel kötelesek összehangolni.

A forgalomirányítás során jelzéseiket legkevesebb 10 m-rel a közúti munkahely elkorlátozás kezdete előtt kell adniuk. A jelzőőröknek és jelzéseiknek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük. Forgalomirányítás fényjelző készülékkel A tervek elkészítéséhez az F2.